Επιλεγμένα

Live Broadcast

Live Broadcast:

Επιστημονικές Διαλέξεις μέσω του egno

Το egno, υπηρετώντας έναν από τους σημαντικότερους στόχους που σήμερα (πρέπει να) τίθενται από την κοινωνία μας, το μοίρασμα της επιστημονικής πληροφορίας, επιχειρεί να συμβάλλει στην γνωστική διέγερση των επισκεπτών του. Στο πλαίσιο αυτό το egno, όταν έχει τη δυνατότητα, μεταδίδει διαλέξεις που κρίνονται πως έχουν την αξιοπιστία, την εγκυρότητα και το επιστημονικό ενδιαφέρον για το επίπεδο των επισκεπτών του.