Επιλεγμένα

Πιο κοντά στην κατανόηση της διαφοράς που μετριέται στο Σύμπαν μεταξύ των ποσοτήτων ύλης και αντιύλης

Από στις 12 Φεβρουαρίου 2014

Το πείραμα Τ2Κ (Tokai to Kamioka) μέτρησε το μεγαλύτερο (μέχρι τώρα) αριθμό συμβάντων που σχετίζονται με την ταλάντωση των νετρίνων μυονίου σε νετρίνα ηλεκτρονίου και αυτό αποτελεί σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της αντίληψης της CP παραβίασης (φορτίου-ομοτιμίας) στις αλληλεπιδράσεις των νετρίνων.

Η CP μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία που εκτελείται από ένα ασυνήθιστο κάτοπτρο στο οποίο κάθε σωμάτιο ανακλάται στο αντίστοιχο αντισωμάτιό του και είναι συνδυασμός δυο επιμέρους διαδικασιών: Τη διαδικασία μέσω της οποίας τα κάθε σωμάτιο αντικαθίσταται από το αντισωμάτιό του και είναι γνωστή ως συζυγία φορτίου και συμβολίζεται με C (από τον όρο Charge) και τη διαδικασία του χωρικού κατοπτρισμού (ανάκλαση σε κάτοπτρο) που είναι γνωστή ως ομοτιμία και συμβολίζεται με P (από τον όρο Parity).

Εύκολα γίνεται κατανοητό ότι η CP-παραβίαση, μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι στοιχείο που δείχνει ότι οι νόμοι της φυσικής είναι διαφορετικοί για σωμάτια και αντισωμάτια, οπότε συχνά θεωρείται ότι μπορεί να εξηγήσει το γεγονός ότι υπάρχει περισσότερη ύλη από αντιύλη, στο Σύμπαν. Η παραβίαση CP που παρατηρείται σε αλληλεπιδράσεις όπου εμπλέκονται quarks είναι ανεπαρκής για να δικαιολογήσει αυτή την ασυμμετρία, με αποτέλεσμα πολλοί θεωρητικοί φυσικοί να ψάχνουν προς την κατεύθυνση των λεπτονίων και ειδικότερα προς τα νετρίνα, ως επιπλέον πηγές της παραβίασης CP.

Έτσι η έρευνα οργανώνεται προς την περιοχή της αναζήτησης στοιχείων που να επιβεβαιώνουν την παραβίαση αυτή στην κατεύθυνση της παρατήρησης της συμπεριφοράς των νετρίνων (τα οποία έχουν 3 «γεύσεις»). Οι ερευνητές που «τρέχουν» το πείραμα Tokai to Kamioka  (T2K), δυο πόλεων της Ιαπωνίας που απέχουν 295 χιλιόμετρα, λίγο βορειότερα από το Tokyo, στον Japan Proton Accelerator Research Complex (J-PARC), έχουν κάνει τώρα μια σημαντική συνεισφορά στην έρευνα για την παραβίαση CP στα νετρίνα.

Στο άρθρο των ερευνητών στο Physical Review Letters (όπου μπορεί κάποιος να αναζητήσει περισσότερες λεπτομέρειες για την έρευνα) αναφέρονται ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία για την εμφάνιση νετρίνων ηλεκτρονίου από μια δέσμη καθαρών νετρίνων μυονίου.

Egno Editorial

Το Editorial Team του egno. Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας.