Επιλεγμένα

Επιστήμονες

  • Θύμηση με λίγα βιογραφικά στοιχεία για τον Γάλλο Φυσικό Frederic Joliot-Curie

    Γεννήθηκε στο Παρίσι 19 Μαρτίου του 1900. Αποφοίτησε από την École Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles de la Ville de Paris και το 1925 έγινε βοηθός της Marie Curie, στο Ινστιτούτο Ραδίου στο Παρίσι. Εκεί ερωτεύθηκε την...

    • Δημοσιεύτηκε 19 Μαρτίου, 2014
  • Σύντομο βιογραφικό του Nicolas Louis de Lacaille

    Διαμόρφωσε τον πρώτο κατάλογο των άστρων του νότιου ουρανού, που περιέχει 9776 άστρα και δημοσιεύθηκε κατά ένα μέρος το 1763 (συμπληρώθηκε το 1847) και ένα κατάλογο 42 νεφελωμάτων το 1755 που περιείχε 33 απομακρυσμένα αντικείμενα, από τα οποία τα...

    • Δημοσιεύτηκε 15 Μαρτίου, 2014