Επιλεγμένα

Η κατάταξη των Πανεπιστημίων από το Times Higher Education για το 2023

Από στις 15 Οκτωβρίου 2022

Οι κατατάξεις των Πανεπιστημίων σε διεθνές επίπεδο, που κάθε χρόνο παρουσιάζονται αυτή την περίοδο από το Times Higher Education (THE) καλύπτουν τρεις κύριες περιοχές της πανεπιστημιακής δραστηριότητας: έρευνα, επίδραση και διδασκαλία. Η φετινή Παγκόσμια Κατάταξη Πανεπιστημίων από το Times Higher Education περιλαμβάνει περισσότερα από 1900 πανεπιστήμια σε πολλές χώρες και περιοχές, πράγμα που την καθιστά τη μεγαλύτερη και πιο ευρεία κατάταξη πανεπιστημίων μέχρι σήμερα. Επιπροσθέτως, αναλύθηκαν 86 εκατομμύρια αναφορές σε 13,6 εκατομμύρια ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις που δημοσιεύθηκαν κατά τη διάρκεια μια πενταετούς περιόδου μεταξύ του 2015 και 2019.

Η ανάρτηση αυτή περιορίζεται στην θέση των Ελληνικών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων όπως παρουσιάζεται στην κατάταξη του THE. Παρουσιάζονται δύο Πίνακες, ο πρώτος (Π1), με στοιχεία των πανεπιστημίων και ο δεύτερος (Π2), με τις βαθμολογίες. Η διαμόρφωση του δεύτερου πίνακα βασίζεται σε 13 προσεκτικά βαθμονομημένους δείκτες απόδοσης που μετρούν την απόδοση ενός ιδρύματος σε τέσσερις περιοχές: διδασκαλία, έρευνα, μεταφορά γνώσης και διεθνής προοπτική.

 

Οι δείκτες αξιολόγησης του THE και η βαρύτητά τους στη συνολική βαθμολογία

Οι Κατατάξεις Πανεπιστημίων Παγκοσμίως από το Times Higher Education διαμορφώνονται με χρήση 13 προσεκτικά βαθμονομημένους δείκτες επιδόσεων, ομαδοποιημένων σε πέντε περιοχές:

[1] Τη διδασκαλία (περιβάλλον μάθησης) που συμμετέχει στην συνολική βαθμολογία κατά 30%. Με επιμέρους δείκτες: την επισκόπηση ακαδημαϊκής υπόληψης (το κύρος του ιδρύματος στη διδασκαλία, με ποσοστό 15%), την αναλογία διδακτικού προσωπικού-σπουδαστών (4,5%), την αναλογία διδακτορικών-αποφοίτων (2,25%), την αναλογία βραβευμένων διδακτορικών-ακαδημαϊκού προσωπικού (6%) και το εισόδημα του ιδρύματος (δείχνει τη γενική κατάσταση ενός ιδρύματος και δίνει μια συνολική αίσθηση της υποδομής και των διευκολύνσεων που είναι διαθέσιμα σε σπουδαστές και διδακτικό προσωπικό, με ποσοστό 2,25%).

[2] Την έρευνα (όγκος, εισόδημα και φήμη) που συμμετέχει στην συνολική βαθμολογία, επίσης, κατά 30%. Με επιμέρους δείκτες: την επισκόπηση υπόληψης (18%), το ερευνητικό εισόδημα (6%) και την ερευνητική παραγωγικότητα (6%).

[3] Τις αναφορές – παραπομπές (ερευνητική επιρροή) που συμμετέχει στην συνολική βαθμολογία κατά 30%.

[4] Το διεθνές προφίλ (διδακτικό προσωπικό, σπουδαστές, έρευνα) που συμμετέχει στην συνολική βαθμολογία κατά 7,5%. Με επιμέρους δείκτες: το ποσοστό των διεθνών σπουδαστών (2,5%), το ποσοστό του διεθνούς διδακτικού προσωπικού (2,5%) και τη διεθνή συνεργασία (2,5%).

[5] Το βιομηχανικό εισόδημα (έσοδα από τη βιομηχανία για μεταφορά της γνώσης) που συμμετέχει στη συνολική βαθμολογία κατά 2,5%. Βαθμολογείται η ικανότητα του πανεπιστημίου να βοηθάει τη βιομηχανία με καινοτομίες, εφευρέσεις και συμβουλευτικές υπηρεσίες, που έχει γίνει μια κεντρική αποστολή των σύγχρονων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων.

 

Πίνακας 1 (με στοιχεία από τα Ελληνικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα)

(Πηγή: Times Higher Education)

 

Πίνακας 2 (με τις βαθμολογίες των Ελληνικών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων)

(Πηγή: Times Higher Education)

Κωνσταντίνος Ζώκος

Φυσικός, Δάσκαλος Φυσικής