Επιλεγμένα

Η ταξινόμηση των καλύτερων πανεπιστημίων σε όλο τον κόσμο QS World University Rankings 2022 – η θέση Ελληνικών Πανεπιστημίων

Από στις 10 Σεπτεμβρίου 2021

Δόθηκε στη δημοσιότητα ο κατάλογος QS World University Rankings 2022 για 1300 από τα πιο υψηλού κύρους πανεπιστήμια στον κόσμο, ταξινομημένα με βάση μεθοδολογία η οποία αξιολογεί κάθε ίδρυμα με 6 μέτρα, στα οποία περιλαμβάνονται η φήμη τους μεταξύ των ακαδημαϊκών και των εργοδοτών. Οι κατατάξεις QS World University, υποστηρίζεται ότι, εξακολουθούν να έχουν ένα εξαιρετικά συνεπές μεθοδολογικό πλαίσιο, το οποίο καταρτίζεται χρησιμοποιώντας έξι απλές μετρήσεις που πιστεύεται ότι αποτυπώνουν αποτελεσματικά τις πανεπιστημιακές επιδόσεις. Με την εισαγωγή της κανονικοποίησης των σχολών το 2015 για να εξασφαλιστεί ότι τα ιδρύματα που ειδικεύονται στις βιοεπιστήμες και τις φυσικές επιστήμες δεν θα έχουν αδικαιολόγητο πλεονέκτημα, έχουν αποφευχθεί οι θεμελιώδεις αλλαγές. Με αυτό, επιδιώκεται να διασφαλιστεί ότι οι συγκρίσεις χρονιά με τη χρονιά θα παραμείνουν έγκυρες και ότι η περιττή αστάθεια ελαχιστοποιείται.

Ενημερωθείτε για την εταιρεία, καθώς και τους δείκτες και τη βαρύτητά τους στη συνολική βαθμολογία.

Στον πρώτο πίνακα, παρουσιάζονται τα 10 πρώτα σε όλο τον κόσμο πανεπιστήμια, καθώς επίσης οι χώρες στις οποίες ανήκουν (κάτω από κάθε ίδρυμα) και η συνολική τους βαθμολογία με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται:

Στον δεύτερο πίνακα, παρουσιάζεται η κατάταξη των Ελληνικών πανεπιστημίων που αναφέρονται στον πίνακα κατάταξης της QS World University Rankings και η βαθμολογία με βάση τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται (όπου υπάρχει):

Πηγή: QS World University Rankings

Κωνσταντίνος Ζώκος

Φυσικός, Δάσκαλος Φυσικής