Επιλεγμένα

Όλα τα άρθρα με ετικέτα "Δικουάρκ (Diquark)"

  • Νέο τετρακουάρκ εντοπίστηκε σε συγκρούσεις ηλεκτρονίων-ποζιτρονίων

    Η δημιουργία σωματιδίων που συντίθενται από καινούργιους συνδυασμούς κουάρκ σε συγκρούσεις υψηλής ενέργειας σωματίων επιτρέπει τους φυσικούς να αναπτύσσουν θεωρίες κβαντικής χρωμοδυναμικής, οι οποίες περιγράφουν πώς αντιδρούν τα κουάρκ και τα γλοιόνια. Πρόσφατα, η συνεργασία BES III...

    • Δημοσιεύτηκε 16 Μαρτίου, 2021
    • 0