Επιλεγμένα

Μελέτη υποδεικνύει περιοχές με το μεγαλύτερο κίνδυνο για εξάλειψη των ειδών που ζουν σε αυτές

Από στις 19 Μαΐου 2015

Όσο αυξάνεται η θερμοκρασία της γης, τόσο απειλούνται με εξαφάνιση περισσότερα είδη. Ο κίνδυνος απώλειας των ειδών είναι πιο έντονος σε εκείνες τις ηπείρους που έχουν μοναδικό κλίμα, με αυτόχθονα είδη που μπορούν να επιβιώσουν μόνο σε ένα περιορισμένο εύρος κλίματος. Ωστόσο αυτές οι περιοχές δεν έχουν μελετηθεί επαρκώς.

Αυτό υποστηρίζει ο καθηγητής οικολογίας και εξελικτικής βιολογίας του Πανεπιστημίου του Connecticut, Mark Urban, αφού σύγκρινε δεδομένα από παλαιότερες δημοσιευμένες μελέτες. Η μελλοντική αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας θα απειλήσει περισσότερα από ένα στα έξι είδη εάν οι πολιτικές για την αντιμετώπιση της ανόδου της θερμοκρασίας που ισχύουν σήμερα δεν τροποποιηθούν.

Η μελέτη προβλέπει ρυθμό εξαφάνισης των ειδών σχεδόν τρία τοις εκατό, με βάση τις τρέχουσες συνθήκες. Εάν η θερμοκρασία της γης αυξηθεί άλλους 3 βαθμούς Κελσίου, ο κίνδυνος εξαφάνισης θα ανέβει στο 8,5 % και αν η αλλαγή του κλίματος συνεχίσει στην ίδια πορεία, ο κόσμος θα βιώσει μια αύξηση θερμοκρασίας 4,3 βαθμών Κελσίου μέχρι το 2100 και ο ρυθμός εξαφάνισης θα φτάσει στο 16 %.

Η ανάλυση του Urban είχε μια σφαιρική προσέγγιση, εξαιτίας του ότι υπήρχαν πολλές δυσκολίες στην ανάλυση προηγούμενων μελετών από διαφορετικούς συγγραφείς. Οι μελέτες διέφεραν σημαντικά στις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν, στα είδη που εξετάστηκαν και στις γεωγραφικές περιοχές που περιελάμβαναν. Τα ευρήματα ήταν ασυνεπή και ήταν δύσκολη η σύγκριση μεταξύ των ειδών.

Περίπου το 60 % των μελετών σχετικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής επικεντρώθηκαν στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη. Ωστόσο σύμφωνα με τον Urban, η Νότια Αμερική, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο για την απώλεια των ειδών.

Ο κίνδυνος στη Νότια Αμερική, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία είναι μεγαλύτερος, γιατί αυτές οι ήπειροι έχουν μοναδικές σειρές κλίματος και πολλά από τα μητρικά τους είδη έχουν ένα περιορισμένο εύρος στο οποίο μπορούν να επιβιώσουν. Μερικά από τα αυτόχθονα είδη, όπως τα αμφίβια και τα ερπετά αντιμετωπίζουν 6 % μεγαλύτερο κίνδυνο εξαφάνισης από ότι τα μη ιθαγενή είδη που σήμερα μοιράζονται των χώρο τους.

Ενώ όλα τα είδη που θα επηρεαστούν από την κλιματική αλλαγή δεν θα εξαφανιστούν, είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν ανεπιθύμητες αλλαγές τις οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίσουν. Οι αλλαγές αυτές μπορεί να επηρεάσουν το οικοσύστημα, την ανάπτυξη των καλλιεργειών, την εξάπλωση των ασθενειών και να έχουν και άλλες απρόβλεπτες συνέπειες.

Πηγή: University of Connecticut

Εικόνα: Αυτοκρατορικοί πιγκουίνοι, ένα ενδημικό είδος της Ανταρκτικής που όλο και περισσότερο επηρεάζεται από την απώλεια του χώρου που ζουν.

Egno Editorial

Το Editorial Team του egno. Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας.