Επιλεγμένα

Το άγχος για τα μαθηματικά δεν συνεπάγεται μόνο κακές επιδόσεις στα μαθηματικά

Από στις 9 Νοεμβρίου 2015

Θεωρείται ότι το βίωμα του άγχους για τα μαθηματικά-η νευρικότητα και η δυσφορία που σχετίζεται με την ενασχόληση με αυτά-για κάποιους μαθητές εξασθενίζει την απόδοσή τους στο αντικείμενο αυτό. Όμως, μια νέα έρευνα έρχεται τώρα να δείξει ότι για άλλους το άγχος είναι συνδεδεμένο με βελτιωμένες, τουλάχιστον σε ένα βαθμό, επιδόσεις στα μαθηματικά. Τα ευρήματα δημοσιεύονται στο Psychological Science, περιοδικό της Association for Psychological Science.

Σε δύο μελέτες, οι ερευνητές Zhe Wang, από το Πολυτεχνικό Ινστιτούτο και Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Virginia, Stephen Petrill, του Πολιτειακού Πανεπιστημίου του Ohio και οι συνεργάτες τους διαπίστωσαν ότι ένα μέτριο επίπεδο άγχους για τα μαθηματικά συσχετίστηκε με υψηλές επιδόσεις σε αυτά, μεταξύ των σπουδαστών που ανέφεραν υψηλό κίνητρο για τα μαθηματικά – μεταξύ των σπουδαστών που ανέφεραν ότι εκτιμούσαν τα μαθηματικά και αγκάλιαζαν τα μαθηματικά προβλήματα. Για εκείνους που είναι χαμηλά σε αυτό το είδος των κινήτρων, ωστόσο, το υψηλό άγχος για τα μαθηματικά φαίνεται να συνδέεται με χαμηλές επιδόσεις σε αυτά.

«Τα ευρήματά μας δείχνουν ότι η αρνητική συσχέτιση μεταξύ του άγχους για τα μαθηματικά και της μάθησης των μαθηματικών δεν είναι καθολική», λένε η Wang και ο Petrill. «Το κίνητρο μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό ρυθμιστή για την αρνητική επίδραση του άγχους στα μαθηματικά».

Ενώ ορισμένα παιδιά μπορεί να είναι αγχωμένα με τα μαθηματικά, επειδή είναι εξαιρετικά δύσκολα για αυτά και νιώθουν ότι απειλούνται από αυτό, άλλα μπορεί να είναι αγχωμένα με τα μαθηματικά, επειδή θέλουν να έχουν καλές επιδόσεις. Οι ερευνητές υπέθεσαν ότι τα διαφορετικά υποκείμενα κίνητρα για αυτές τις δύο ομάδες, μπορεί να έχουν διαφορετικές συνέπειες για τις μαθησιακές συμπεριφορές στα μαθηματικά και τις επιδόσεις σε αυτά.

Στην πρώτη μελέτη, οι ερευνητές εξέτασαν δεδομένα από 262 ζεύγη διδύμων ιδίου φύλου. Τα παιδιά, περίπου 12 ετών κατά μέσο όρο, συμπλήρωσαν συστήματα μέτρησης του άγχους και των κινήτρων για τα μαθηματικά. Συμπλήρωσαν επίσης έξι εργασίες που στόχευαν στη μέτρηση των επιδόσεων στα μαθηματικά, ελέγχοντας δεξιότητες όπως η αναπαράσταση αριθμητικών ποσοτήτων με μη λεκτικό και χωρικό τρόπο, να υπολογίζουν με ευχέρεια και να χρησιμοποιούν ποσοτικούς συλλογισμούς στην επίλυση προβλημάτων.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν υπήρχαν διαφορές στο άγχος και στο κίνητρο για τα μαθηματικά που να συνδέονται με την ηλικία, αλλά έδειξαν ότι τα κορίτσια τείνουν να έχουν υψηλότερα επίπεδα άγχους για τα μαθηματικά από τα αγόρια.

Όταν οι επιστήμονες διερεύνησαν το άγχος για τα μαθηματικά και το κίνητρο για τα μαθηματικά μαζί, προέκυψε ένα πολύπλοκο μοντέλο αποτελεσμάτων. Για τα παιδιά που ανέφεραν χαμηλά επίπεδα κινήτρων, οι αυξήσεις στο άγχος για τα μαθηματικά συνδυάζονταν με χειρότερες επιδόσεις. Για τα παιδιά που ανέφεραν υψηλά κίνητρα για τα μαθηματικά, η σχέση μεταξύ άγχους για τα μαθηματικά και επιδόσεων έμοιαζε με το σχήμα ανεστραμμένου U: Οι επιδόσεις αυξάνονταν με το άγχος, φθάνοντας σε μια κορύφωση σε μέτριο άγχος. Καθώς το άγχος αυξάνονταν πέρα από αυτό το σημείο, οι επιδόσεις στα μαθηματικά μειώνονταν.

Για να διασφαλιστεί ότι τα αποτελέσματα αυτά ήταν ισχυρά, οι ερευνητές έκαναν μια δεύτερη μελέτη με 237 σπουδαστές κολλεγίων. Και πάλι, διαπίστωσαν ότι το άγχος στα μαθηματικά, ήταν συνδεδεμένο με τις κακές επιδόσεις (στα μαθηματικά) μεταξύ των σπουδαστών που ανέφεραν χαμηλά κίνητρα για τα μαθηματικά, ενώ οι σπουδαστές που ανέφεραν υψηλά κίνητρα εμφάνισαν το ανεστραμμένο U στη σχέση μεταξύ άγχους και επίδοσης.

«Τα ευρήματα αυτά υποδεικνύουν ότι προσπάθειες που αποσκοπούν απλά να μειώσουν το επίπεδο του άγχους των μαθηματικών μπορεί να μην αποδειχθούν αποτελεσματικές για όλους τους σπουδαστές», λέει ο Petrill. «Μολονότι το άγχος για τα μαθηματικά είναι επιζήμιο για τη μάθησή τους από ορισμένα παιδιά, το κίνητρο μπορεί να συμβάλει στην υπέρβαση των ζημιογόνων επιπτώσεων του άγχους για τα μαθηματικά. Ειδικότερα, για τα παιδιά με υψηλά κίνητρα να μάθουν καλύτερα τα μαθηματικά, το μέτριο επίπεδο άγχους μπορεί πράγματι να αποδειχθεί αποτελεσματικό».

Σύμφωνα με την Wang και τον Petrill, το επόμενο βήμα σε αυτή τη γραμμή έρευνας θα είναι να εξετάσουν σε πραγματικό χρόνο τις φυσιολογικές αλλαγές που κρύβονται κάτω από την πολύπλοκη σχέση μεταξύ άγχους για τα μαθηματικά και των επιδόσεων στα μαθηματικά.

Πηγή: AAAS

Περισσότερα στην εργασία: Is Math Anxiety Always Bad for Math Learning? The Role of Math Motivation, Psychological Science

Egno Editorial

Το Editorial Team του egno. Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας.