Επιλεγμένα

Η επίλυση προβλημάτων βοηθάει τους μαθητές να μάθουν σωστά μαθηματικά

Από στις 4 Ιουνίου 2019

Ένας κύριος λόγος που σχετίζεται με το γιατί οι μαθητές αντιμετωπίζουν δυσκολίες μαθαίνοντας μαθηματικά είναι η υπερβολική έμφαση σε διαδικασίες μάθησης και η εργασία με δράσεις ρουτίνας. Η γνώση των μαθητών θα βελτιωνόταν αν μεγαλύτερη έμφαση δινόταν στη λύση προβλημάτων. Στη διδακτορική του διατριβή ο Johan Sidenvall προσεγγίζει τις αιτίες που σχετίζονται με το γιατί η διαδικαστική διδασκαλία χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο σήμερα στα σχολεία και πώς η διδασκαλία θα μπορούσε να βελτιωθεί.

«Οι δυνατότητες να μάθουν οι μαθητές μαθηματικά είναι περιορισμένες από τη διδασκαλία που τυπικά προσφέρεται στο σχολείο. Για να βελτιωθούν οι δυνατότητες των μαθητών να μάθουν μαθηματικά, ένα μεγάλο μέρος των μαθημάτων χρειάζεται να αφιερωθεί στην επίλυση προβλημάτων. Οι δάσκαλοι μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές στην εργασία τους προσαρμόζοντας την υποστήριξη που παρέχουν στις δυσκολίες των μαθητών», λέει ο Johan Sidenvall από το Τμήμα Επιστήμης και Εκπαίδευσης Μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο Umeå.

Γενικά, υπάρχει μια υπερ-έμφαση στη διδασκαλία με μαθησιακές διαδικασίες από μνήμης, χωρίς μια καθαρή σύνδεση με τη μαθηματική κατανόηση. Ως ένα παράδειγμα, αυτό συμβαίνει όταν οι μαθητές εργάζονται αποκλειστικά με εργασίες ρουτίνας και ο δάσκαλος τους λέει πώς να λύσουν προβλήματα με παρουσιάσεις ή με μεμονωμένους υπολογισμούς. Αυτός ο τύπος διδασκαλίας εξελίσσεται, σε έναν βαθμό, σε βάρος της μάθησης μέσω της επίλυσης προβλημάτων, που έχει αποδειχθεί περισσότερο αποτελεσματική στην εκμάθηση των μαθηματικών. Η γνώση των μαθηματικών διεργασιών είναι ένα σημαντικό μέρος των μαθηματικών, όμως οι μαθητές δεν κερδίζουν μια βαθύτερη μαθηματική κατανόηση διαχειριζόμενοι απλά αυτές τις διαδικασίες.

Ένας από τους στόχους της διατριβής του Johan Sidenvall ήταν η κατανόηση του γιατί η διδασκαλία κυριαρχείται από την μάθηση από μνήμης και η εργασία από τις δράσεις ρουτίνας. Για να το πετύχει, μελέτησε τη διδασκαλία όπως αυτή γίνεται σε μαθητές του λυκείου και ανέλυσε τα εγχειρίδιά τους, μελετώντας την έκταση στην οποία οι μαθητές αντιμετώπιζαν εργασίες με επίλυση προβλημάτων στο πλαίσιο της διδασκαλίας και πώς εργάζονται με εργασίες επίλυσης προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.

Ένας δεύτερος στόχος της διατριβής ήταν να διερευνήσει πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί η διδασκαλία. Για το σκοπό αυτό, καταστρώθηκε μια υποστηρικτική διαδικασία για τους δασκάλους με πρόθεση να υποστηρίξει το δάσκαλο στη βοήθεια που προσφέρει στους μαθητές του σε διεργασίες επίλυσης προβλημάτων χωρίς να απομακρύνονται από την πρόκληση.

Τα αποτελέσματα έχουν επιπτώσεις στο πώς μπορεί να σχεδιαστεί η διδασκαλία για να βοηθήσει τους μαθητές να μάθουν μαθηματικά με περισσότερο αποτελεσματικό τρόπο, πώς τα εγχειρίδια μπορεί να χρησιμοποιηθούν και να σχεδιαστούν και πώς τα αποτελέσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη συνεχιζόμενη και την κανονική επιμόρφωση των δασκάλων.

Πηγή: Umeå University

Περισσότερα (στην αγγλική περίληψη) της διδακτορικής διατριβής (στα Σουηδικά): Solving problems : on students’ opportunities to solve problems and how teachers can support this process

Egno Editorial

Το Editorial Team του egno. Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας.