Επιλεγμένα

Όλα τα άρθρα με ετικέτα "Επίλυση Προβλήματος"

  • Η επίλυση προβλημάτων βοηθάει τους μαθητές να μάθουν σωστά μαθηματικά

    Ένας κύριος λόγος που σχετίζεται με το γιατί οι μαθητές αντιμετωπίζουν δυσκολίες μαθαίνοντας μαθηματικά είναι η υπερβολική έμφαση σε διαδικασίες μάθησης και η εργασία με δράσεις ρουτίνας. Η γνώση των μαθητών θα βελτιωνόταν αν μεγαλύτερη έμφαση δινόταν...

    • Δημοσιεύτηκε 4 Ιουνίου, 2019
    • 0