Επιλεγμένα

Γη: Το ηλιοστάσιο του Δεκεμβρίου οριοθετεί την συντομότερη εποχή του χρόνου

Από στις 19 Δεκεμβρίου 2016

Δεκέμβριος 2016, 21η του μήνα και ώρα 10:44 UTC (Συγχρονισμένος Παγκόσμιος Χρόνος – Διεθνές σημείο αναφοράς χρόνου): Χειμερινό ηλιοστάσιο! Που σημαίνει ότι στην Ελλάδα στις 12:44 αρχίζει η εποχή του χειμώνα στο Βόρειο ημισφαίριο, ενώ στο Νότιο ημισφαίριο αρχίζει η εποχή του καλοκαιριού. Και στις δυο περιπτώσεις η περίοδος που αρχίζει 21 Δεκεμβρίου και διαρκεί μέχρι την ισημερία του Μαρτίου αποτελεί τη πιο σύντομη εποχή του χρόνου. Ως εποχή ορίζεται η χρονική διάρκεια μεταξύ ενός ηλιοστασίου και μιας ισημερίας και το αντίστροφο. Η επερχόμενη εποχή του χειμώνα – μεταξύ ηλιοστασίου του Δεκεμβρίου και της ισημερίας του Μαρτίου – είναι μια περίοδος 89 ημερών.

Οι χρονικές διάρκειες των αστρονομικών εποχών είναι: Ηλιοστάσιο Δεκεμβρίου μέχρι ισημερία του Μαρτίου: 88,99 ημέρες, ισημερία του Μαρτίου μέχρι ηλιοστάσιο Ιουνίου: 92,76 ημέρες, ηλιοστάσιο Ιουνίου μέχρι ισημερία του Σεπτεμβρίου: 93,65 ημέρες, ισημερία του Σεπτεμβρίου μέχρι ηλιοστάσιο Δεκεμβρίου: 89,84 ημέρες.

Η μεγαλύτερη εποχιακή περίοδος όπως μετριέται από ηλιοστάσιο Ιουνίου μέχρι ισημερία του Σεπτεμβρίου είναι 93,65 ημέρες, καλοκαίρι στο Βόρειο ημισφαίριο, η διαφορά με την εποχή του χειμώνα είναι 5 ημέρες περίπου και το ερώτημα που ανακύπτει είναι που οφείλεται αυτή διαφορά. Κάθε χρόνο στις αρχές του Ιανουαρίου, η Γη κινείται πιο κοντά στον Ήλιο από όλη τη χρονιά. Επειδή η Γη είναι πλησιέστερα στον Ήλιο, η Γη κινείται πιο γρήγορα στην τροχιά της. Για αυτό το λόγο ο χειμώνας στο Βόρειο ημισφαίριο ή το καλοκαίρι στο Νότιο ημισφαίριο είναι η συντομότερη από τις τέσσερες εποχές. Από την άλλη μεριά στην αρχή του Ιουλίου η Γη είναι πιο μακριά από τον Ήλιο και κινείται πιο αργά στην τροχιά της.

Σύμφωνα με υπολογισμούς ο χειμώνας στο Βόρειο ημισφαίριο ή το καλοκαίρι στο Νότιο ημισφαίριο έγιναν η πιο σύντομη εποχή μετά το 1246. Η αστρονομική εποχή μεταξύ του ηλιοστασίου του Δεκεμβρίου και της ισημερίας του Μαρτίου θα φθάσει σε μια ελάχιστη τιμή των 88,71 ημέρες περίπου στη χρονιά 3500 και θα συνεχίσει να κυριαρχεί ως συντομότερη εποχή μέχρι περίπου το 6430.

Τι είναι, όμως, ένα ηλιοστάσιο;

Πηγή: EarthSky

Egno Editorial

Το Editorial Team του egno. Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας.