Επιλεγμένα

Νέα μελέτη παρέχει στοιχεία για τους κινδύνους για την υγεία που συνδέονται με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικό πεδίο

Από στις 13 Δεκεμβρίου 2017

Μελέτη (του πραγματικού κόσμου) έκθεσης σε μη-ιονίζουσα ακτινοβολία μαγνητικών πεδίων, γυναικών σε εγκυμοσύνη, βρήκε ένα σημαντικά υψηλότερο ρυθμό αποβολών, παρέχοντας νέα στοιχεία αναφορικά με τους εν δυνάμει κινδύνους για την υγεία. Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο Scientific Reports (Nature Publishing Group).

Μη-ιονίζουσα ακτινοβολία από μαγνητικά πεδία παράγεται όταν ηλεκτρικές συσκευές είναι σε χρήση και διαρρέονται από ηλεκτρικό ρεύμα. Μπορούν να δημιουργηθούν από ένα αριθμό πηγών του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρικών συσκευών, γραμμών μεταφοράς ισχύος και μετασχηματιστές, ασύρματες συσκευές και ασύρματα δίκτυα. Οι άνθρωποι εκτίθενται σε μαγνητικά πεδία με την προσέγγιση στις πηγές ενώ αυτές είναι σε χρήση.

Ενώ οι κίνδυνοι για την υγεία από την ιονίζουσα ακτινοβολία είναι γνωστοί και περικλείουν ασθένειες ακτινοβολίας, καρκίνο και γενετικές βλάβες, η απόδειξη των κινδύνων στην υγεία των ανθρώπων από την μη-ιονίζουσα ακτινοβολία παραμένει περιορισμένη, αναφέρει ο κύριος ερευνητής της μελέτης De-Kun Li, αναπαραγωγικός και περιγεννητικός επιδημιολόγος στο Τμήμα Έρευνας του Kaiser Permanente στο Oakland, στην California.

«Λίγες μελέτες μπόρεσαν να μετρήσουν με ακρίβεια έκθεση σε μη-ιονίζουσα ακτινοβολία μαγνητικού πεδίου», αναφέρει ο Dr. Li. Επιπροσθέτως, λόγω της τρέχουσας έλλειψης της έρευνας σε αυτό το αντικείμενο, δεν γνωρίζουμε το βιολογικό κατώφλι πέρα από το οποίο μπορούν να υπάρξουν προβλήματα και δεν κατανοούμε επίσης ακόμη τους πιθανούς μηχανισμούς για αυξανόμενους κινδύνους.

Σε μια νέα μελέτη που οργανώθηκε από το Εθνικό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών Επιστημών Υγείας, οι ερευνητές ζήτησαν από γυναίκες πάνω από την ηλικία των 18 ετών με επιβεβαιωμένες εγκυμοσύνες να φορέσουν μια μικρή (λίγο μεγαλύτερη από μια τράπουλα) συσκευή παρακολούθησης μαγνητικού πεδίου, για 24 ώρες. Οι συμμετέχουσες επίσης κράτησαν ημερολόγιο των δραστηριοτήτων τους αυτή την ημέρα και συμμετείχαν σε προσωπική συνέντευξη για να ελεγχθούν καλύτερα για πιθανούς παράγοντες αναστάτωσης, καθώς και πόσο τυπικές ήταν οι δραστηριότητές τους την ημέρα παρακολούθησης. Οι ερευνητές έλεγξαν για πολλαπλές μεταβλητές γνωστές ότι επηρεάζουν τον κίνδυνο αποβολής, συμπεριλαμβανομένων ναυτίας/εμετού, ιστορικό προηγούμενης αποβολής, χρήση αλκοόλ, πρόσληψης καφεΐνης και μητρικό πυρετό και λοιμώξεις.

Αντικειμενικές μετρήσεις μαγνητικού πεδίου και αποτελέσματα εγκυμοσύνης ελήφθησαν για 913 γυναίκες σε εγκυμοσύνη, όλες μέλη του Kaiser Permanente Northern California. Αποβολή συνέβη σε 10,4% των γυναικών με το μικρότερο μετρημένο επίπεδο έκθεσης (1ο τεταρτημόριο) μαγνητικού πεδίου μη-ιονίζουσας ακτινοβολίας μια τυπική ημέρα και σε 24,2% των γυναικών με το υψηλότερο μετρημένο επίπεδο έκθεσης (2ο, 3ο και 4ο τεταρτημόρια). Περίπου τρεις φορές υψηλότερος ο σχετικός κίνδυνος. Ο ρυθμός αποβολής που αναφέρεται στον γενικό πληθυσμό είναι μεταξύ 10% – 15%, αναφέρει ο Dr. Li. «Η μελέτη αυτή παρέχει απόδειξη από τον ανθρώπινο πληθυσμό ότι η μη-ιονίζουσα ακτινοβολία μαγνητικού πεδίου θα μπορούσε να έχει δυσμενείς βιολογικές επιδράσεις στην υγεία του ανθρώπου», είπε.

Στα ατού αυτής της μελέτης, σημείωσε ο Dr. Li, συμπεριλαμβάνονται ότι οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μια συσκευή αντικειμενικής μέτρησης και μελέτησαν ένα βραχυπρόθεσμο αποτέλεσμα (αποβολή) μάλλον, παρά ένα το οποίο θα συνέβαινε χρόνια ή δεκαετίες αργότερα, όπως ο καρκίνος ή αυτοάνοσα νοσήματα. Ο κύριος περιορισμός της μελέτης είναι ότι δεν ήταν εφικτό για τους ερευνητές να ζητήσουν από τις συμμετέχουσες να φέρουν τη συσκευή μέτρησης καθόλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Ο Dr. Li σημείωσε ότι εν δυνάμει κίνδυνος γα την υγεία της μη-ιονίζουσας ακτινοβολίας του μαγνητικού πεδίου χρειάζεται περισσότερη έρευνα. «Ελπίζουμε ότι τα ευρήματα από αυτή τη μελέτη θα διεγείρουν τις αναγκαίες πρόσθετες μελέτες πάνω σε εν δυνάμει περιβαλλοντικούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία, συμπεριλαμβανομένης της υγείας των γυναικών σε εγκυμοσύνη».

Πηγή: Kaiser Permanente

Περισσότερα στη δημοσίευση: Exposure to Magnetic Field Non-Ionizing Radiation and the Risk of Miscarriage: A Prospective Cohort Study. Scientific Reports.

Egno Editorial

Το Editorial Team του egno. Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας.