Επιλεγμένα

Εργαλείο μηχανικής μάθησης αναπτύχθηκε από ερευνητές για την ανάλυση σαρώσεων εγκεφάλου

Από στις 28 Ιανουαρίου 2021

Ερευνητές του Πανεπιστημίου της Alberta έκαναν ένα ακόμη βήμα για την ανάπτυξη ενός εργαλείου Τεχνητής Νοημοσύνης που να προβλέπει τη σχιζοφρένεια αναλύοντας σαρώσεις του εγκεφάλου. Σε πρόσφατα δημοσιευμένη έρευνα, αναφέρεται η χρήση του εργαλείου για να αναλύσει εικόνες λειτουργικού μαγνητικού συντονισμού (μαγνητική τομογραφία) από 57 υγιείς συγγενείς πρώτου βαθμού (αδέλφια ή παιδιά) ασθενών με σχιζοφρένεια. Αναγνώρισε με ακρίβεια τα 14 άτομα που πέτυχαν τον υψηλότερο βαθμό σε μια κλίμακα αυτοαξιολογούμενου χαρακτηριστικού σχιζότυπης προσωπικότητας.

Οι συγγενείς πρώτου βαθμού των ασθενών με σχιζοφρένεια κινδυνεύουν πάνω από 19% να αναπτύξουν σχιζοφρένεια κατά τη διάρκεια του βίου τους, το μέγεθος γίνεται αντιληπτό αν συγκριθεί με το δεδομένο ότι στον γενικό πληθυσμό ο κίνδυνος είναι λιγότερος από 1%. Οπότε, θεωρείται ότι η χρήση του εργαλείου, το οποίο αναζητά νευρωνικές υπογραφές στον εγκέφαλο, θα είναι ένα σημαντικό βοήθημα για τη λήψη απόφασης, αλλά φυσικά δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη διάγνωση ενός/μιας ψυχιάτρου.

Το εργαλείο Τεχνητής Νοημοσύνης, το οποίο αναφέρεται ως EMPaSchiz (Ensemble algorithm with Multiple Parcellations for Schizophrenia prediction), χρησιμοποιήθηκε προηγουμένως για να προβλέψει διάγνωση με σχιζοφρένεια με 87% ακρίβεια, εξετάζοντας σαρώσεις εγκεφάλων ασθενών. Το επόμενο βήμα, αναφέρουν οι ερευνητές, είναι ο έλεγχος της ακρίβειας του εργαλείου για άτομα εκτός οικογένειας με ασθενή, αλλά και η χρήση της ίδιας αρχής για την ανάπτυξη αλγορίθμου για πρόβλεψη έκβασης άλλων ασθενειών.

Πηγή: University of Alberta

Περισσότερα στη δημοσίευση: Extending schizophrenia diagnostic model to predict schizotypy in first-degree relatives.

Κωνσταντίνος Ζώκος

Φυσικός, Δάσκαλος Φυσικής