Επιλεγμένα

Επιστήμονες προσδιορίζουν καθοριστικούς κοινωνικούς παράγοντες εξάπλωσης μιας νόσου

Από στις 13 Αυγούστου 2018

Ο περιορισμός των μολυσματικών ασθενειών καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητά μας να παρέμβουμε στο πρώιμο στάδιο της έξαρσης μιας επιδημίας. Για να είναι αποτελεσματικά, τα περιοριστικά μέτρα πρέπει επιλεκτικά να στοχεύουν τα μέρη του πληθυσμού που παίζουν κρίσιμο ρόλο στην πυροδότηση της έξαρσης μιας νόσου. Μια ομάδα ερευνητών υπό την ηγεσία του Alex Arenas στο Πανεπιστήμιο Rovira i Virgili, στην Ισπανία, βρήκε ότι το κοινωνικό μείγμα και η γεωγραφική κινητικότητα μπορούν να αλλάξουν δραματικά την ομάδα των υποπληθυσμών που είναι κρίσιμοι για μια επιδημική εμφάνιση. Η γνώση αυτή θα μπορούσε να είναι χρήσιμη στο σχεδιασμό βέλτιστων πολιτικών περιορισμού μιας επιδημίας.

Η εξάπλωση των νόσων τυπικά περιγράφεται χρησιμοποιώντας επιδημικά μοντέλα στα οποία τμήματα του πληθυσμού διαχωρίζονται σε χωρικά τμήματα και επιτρέπεται να αλληλεπιδρούν μέσω της κινητικότητας των ατόμων μεταξύ των τμημάτων. Ωστόσο, τα μοντέλα αυτά συχνά επιλύονται μέσα από μια προσέγγιση αποκαλούμενη μέσου-πεδίου, που χάνει σημαντικές λεπτομέρειες της πραγματικής ζωής. Για παράδειγμα, ορισμένη ηλικία ή κοινωνικοοικονομικές ομάδες μπορεί να έχουν διαφορετικές συνήθειες κινητικότητας. Ο Arenas και οι συνάδελφοί του ανέπτυξαν ένα νέο φορμαλισμό που αντιμετωπίζει αυτές τις ομάδες ως πολλαπλά στρώματα ενός πολύπλοκου πληθυσμιακού δικτύου. Σε σύγκριση με τα μοντέλα μέσου πεδίου, η αναπαράσταση αυτή επιτρέπει μια καλύτερη περιγραφή των επιδράσεων που υπάρχουν εξ αιτίας της ετερογένειας του πληθυσμού.

Η ομάδα εφαρμόζει το θεωρητικό αυτό πλαίσιο στο πραγματικό αστικό σύστημα της Medellín στην Κολομβία, όπου συνυπάρχουν έξι κοινωνικοοικονομικές ομάδες, κάθε μια με τη δική της κινητικότητα και τη δική της κατανομή πάνω σε 400 αστικές περιοχές. Οι συγγραφείς μελετούν πώς η ανάμιξη σε όλη την έκταση διαφορετικών τάξεων και η μέση κινητικότητα της κάθε τάξης επηρεάζει την διάδοση μιας ασθένειας. Βρήκαν ότι μικρές αλλαγές σε αυτές τις παραμέτρους θα μπορούσαν ξαφνικά να αλλάξουν τις αστικές περιοχές που ωθούν μια επιδημία και θα πρέπει να είναι οι κύριοι στόχοι των δράσεων περιορισμού της.

Πηγή: American Physical Society

Περισσότερα στη δημοσίευση: Spreading Processes in Multiplex Metapopulations Containing Different Mobility Networks, Physical Review X.

Egno Editorial

Το Editorial Team του egno. Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας.