Επιλεγμένα

Όλα τα άρθρα με ετικέτα "Μεθανόλη"

  • Διαδρομές μείωσης αερίου του θερμοκηπίου με ένα μεθανιότροφο μικρόβιο

    Επιστήμονες έχουν προσδιορίσει τη δομή ενός μοναδικού ενζύμου, που παράγεται από ένα είδος μεθανιότροφου βακτηρίου, το οποίο μετατρέπει το αέριο του θερμοκηπίου σε μεθανόλη. Η μεθανόλη είναι η απλούστερη αλκοόλη (και πιο συγκεκριμένα μια αλκανόλη, δηλαδή άκυκλη,...

    • Δημοσιεύτηκε 13 Νοεμβρίου, 2020
    • 0