Επιλεγμένα

Διαδρομές μείωσης αερίου του θερμοκηπίου με ένα μεθανιότροφο μικρόβιο

Από στις 13 Νοεμβρίου 2020

Επιστήμονες έχουν προσδιορίσει τη δομή ενός μοναδικού ενζύμου, που παράγεται από ένα είδος μεθανιότροφου βακτηρίου, το οποίο μετατρέπει το αέριο του θερμοκηπίου σε μεθανόλη. Η μεθανόλη είναι η απλούστερη αλκοόλη (και πιο συγκεκριμένα μια αλκανόλη, δηλαδή άκυκλη, κορεσμένη, μονοσθενής αλκοόλη). Η χημικά καθαρή μεθανόλη, στις «κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος», δηλαδή σε θερμοκρασία 25°C και υπό πίεση 1 atm, είναι ελαφρύ, άχρωμο, εύφλεκτο και τοξικό υγρό με χαρακτηριστική οσμή, που θυμίζει αυτήν της αιθανόλης, αλλά είναι ελαφρά γλυκύτερη από αυτήν. Η υγρή μεθανόλη είναι πολικό υγρό που χρησιμοποιήθηκε ως αντιψυκτικό, διαλύτης, καύσιμο, αλλά και ως επικίνδυνο υποκατάστατο της αιθανόλης. Χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή βιοντίζελ, μέσω αντιδράσεων μετεστεροποίησης.

Η μελέτη τους, που δημοσιεύθηκε στο Journal of the American Chemical Society, είναι η πρώτη που αναφέρει τη δομή του ενζύμου, που αποκαλείται διαλυτή Μονοοξυγενάση του Μεθανίου (sMMO), σε θερμοκρασία δωματίου και στις δυο καταστάσεις οξείδωσης. Οι λεπτομερείς δομικές αυτές πληροφορίες θα βοηθήσουν τους ερευνητές να σχεδιάσουν αποτελεσματικούς καταλύτες για βιομηχανικές διαδικασίες μετατροπής μεθανίου σε μεθανόλη.

Διαβάστε περισσότερα: High-Resolution XFEL Structure of the Soluble Methane Monooxygenase Hydroxylase Complex with its Regulatory Component at Ambient Temperature in Two Oxidation States

EGNONEWS