Επιλεγμένα

Για δασκάλους φυσικής που δεν γνωρίζουν φυσική: Μελέτη δείχνει ότι η επιμόρφωση δίνει ώθηση σε δασκάλους και σπουδαστές

Από στις 4 Ιουλίου 2019

Αναφορές δείχνουν ότι η ανεπάρκεια σε δασκάλους φυσικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχει οδηγήσει δασκάλους με μικρή ή καθόλου επιμόρφωση να αναλαμβάνουν τάξεις φυσικής. Αυτό έχει οδηγήσει σε επιπρόσθετο στρες και ανικανοποίητη εργασία για τους δασκάλους αυτούς – και σε μια δύσκολη εμπειρία μάθησης για τους σπουδαστές τους. Αυτό που δείχνει νέα έρευνα είναι ότι η εστιασμένη επαγγελματική ανάπτυξη για τους δασκάλους – ακόμη και αυτών που δεν έχουν προηγούμενη εξάσκηση – μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερες εμπειρίες τόσο για τους σπουδαστές όσο και για τους δασκάλους και μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της κατανόησης των φυσικών εννοιών από τους σπουδαστές.

Η μελέτη που δημοσιεύθηκε τον προηγούμενο μήνα στο Journal of Science Teacher Education, παρακολούθησε δυο ομάδες δασκάλων φυσικών επιστημών προχωρημένης τάξης καθώς παρακολουθούσαν μια τριών χρόνων εκπαίδευση. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε για να βελτιώσει την κατανόηση των εννοιών φυσικής και να τους βοηθήσει στην ανάπτυξη στρατηγικών διδασκαλίας για να βοηθήσουν τους σπουδαστές τους να συγκρατούν καλύτερα αυτό που μαθαίνουν σε σχέση με τη φυσική.

Η Justina Ogodo, η συγγραφέας της μελέτης και μεταδιδακτορική ερευνήτρια του Τμήματος Διδασκαλίας και Μάθησης του Πολιτειακού Πανεπιστημίου του Ohio, ανέφερε ότι όταν άρχισε να «τρέχει» αυτό το πρόγραμμα, θυμόταν να είναι μια σπουδάστρια φυσικής σε λύκειο και να είναι αδιάφορη από την εκπαίδευση που ελάμβανε. «Αληθινά, μισούσα τη φυσική επειδή ο δάσκαλός μου θα μιλούσε στον πίνακα – θα δίδασκε στον πίνακα», είπε. «Φαντάστηκα ότι σπουδαστές είχαν τις ίδιες εμπειρίες που είχα επειδή οι δάσκαλοί τους δεν είχαν το γνωστικό περιεχόμενο ή τις παιδαγωγικές ικανότητες για να διδάξουν φυσική».

Η Ogodo θέλησε να κατανοήσει πώς η γνώση της ύλης του αντικειμένου ενός δασκάλου θα μπορούσε να επηρεάσει την ικανότητα ενός σπουδαστή να μάθει και να κατανοήσει. Παρακολούθησε μια ομάδα δασκάλων προχωρημένης τάξης μέσω εντατικής επαγγελματικής εξέλιξης φυσικής που δημιουργήθηκε από το National Science Foundation, στη συνέχεια συνέκρινε τις διδακτικές τους πρακτικές και τα αποτελέσματα των σπουδαστών με δασκάλους προχωρημένης τάξης που δεν είχαν λάβει τα μαθήματα.

Για να αξιολογήσει τους δασκάλους, η Ogodo χρησιμοποίησε ως εργαλείο το Αναθεωρημένο Πρωτόκολλο Διδασκαλίας και Παρατήρησης (Reformed Teaching and Observation Protocol ή RTOP), το οποίο είναι σε χρήση ως εργαλείο αξιολόγησης δασκάλου από το 2000. Η Ogodo χρησιμοποίησε το εργαλείο αυτό για να μετρήσει την αποτελεσματικότητα κάθε δασκάλου σε πέντε κατηγορίες: σχεδιασμός και υλοποίηση μαθήματος, περιεχόμενο, κουλτούρα τάξης, επικοινωνιακές αλληλεπιδράσεις και σχέσεις σπουδαστών/δασκάλων. Βρήκε ότι δάσκαλοι που είχαν ολοκληρώσει το πρόγραμμα κέρδισαν βαθμολογίες 40% υψηλότερες από ότι οι δάσκαλοι που δεν συμμετείχαν στην επαγγελματική ανάπτυξη.

Πριν από το πρόγραμμα, η Ogodo βρήκε ότι, οι περισσότεροι δάσκαλοι χρησιμοποιούσαν «παραδοσιακές, δασκαλοκεντρικές μεθόδους» για να διδάξουν. Οι μέθοδοι αυτές περιλαμβάνουν διαλέξεις, κράτημα σημειώσεων και δραστηριότητες λύσης προβλήματος – μέθοδοι που σχεδιάστηκαν για να ολοκληρώσουν το αναλυτικό πρόγραμμα προχωρημένης τάξης και που εστίαζε στις εξετάσεις προχωρημένης τάξης.

Η Ogodo παρατήρησε ότι δάσκαλοι που είχαν ολοκληρώσει το πρόγραμμα ήταν πιο πιθανό να χρησιμοποιούν τεχνικές εννοιολογικής μάθησης και τη Σωκρατική μέθοδο για να διδάξουν στους μαθητές τους – μια μέθοδο καθοδηγούμενη από διδασκαλία και μάθηση με βάση την έρευνα, μαζί με εργαστηριακή εργασία για να βοηθήσει τους μαθητές να δουν τις εφαρμογές των θεωριών που μάθαιναν στον πραγματικό κόσμο. Οι δάσκαλοι που δεν ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα, βρήκε η Ogodo, συνέχιζαν να επιστρέφουν πίσω σε διαλέξεις και τυποποιημένα εργαστήρια.

Η ανεπάρκεια σε δασκάλους φυσικής είναι έντονη. Σε όλες τις ΗΠΑ, μόλις 47% των δασκάλων φυσικής έχουν πτυχία φυσικής ή εκπαίδευση φυσικής σύμφωνα με το National Science Foundation. Στην Alabama, όπου διενεργήθηκε η έρευνα αυτή, το πρόβλημα είναι χειρότερο: μόλις 9% των δασκάλων φυσικής έχουν πτυχία φυσικής ή πιστοποιητικό εκπαίδευσης φυσικής. «Απλά ρίχθηκαν σε τάξεις φυσικής για να διδάξουν», είπε η Ogodo. «Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι εξοπλισμένοι για να διδάξουν φυσική και ότι αυτό μπορεί να είναι απογοητευτικό τόσο για τους δασκάλους όσο και για τους σπουδαστές».

Τα αποτελέσματα μπορεί να είναι επιζήμια. Ορισμένοι δάσκαλοι στη μελέτη της Ogodo ανέφεραν αίσθηση έλλειψης εμπιστοσύνης στις ικανότητές τους, ειδικά όταν δίδασκαν έννοιες φυσικής που δεν κατανοούσαν και υποστήριξαν ότι αυτά τα συναισθήματα θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε εξάντληση τον δάσκαλο. Η Ogodo βρήκε επίσης ότι η έλλειψη γνώσης των δασκάλων μπορεί να ελαχιστοποιήσει το ενδιαφέρον των σπουδαστών για τη φυσική. Όμως στις τάξεις που καθοδηγούνταν από δασκάλους που συμμετείχαν στην εντατική επιμόρφωση φυσικής εκπαίδευσης, οι δάσκαλοι ανέφεραν αισθήματα μεγαλύτερης ικανοποίησης στη διδασκαλία φυσικής και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις ικανότητές τους.

Προηγούμενες μελέτες σχετικά με την επιστήμη και την εκπαίδευση έχουν δείξει ότι η ικανότητα των σπουδαστών να πετύχουν σε οποιοδήποτε αντικείμενο είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των δασκάλων τους. Όπως ανέφερε η Ogodo η μελέτη αυτή δείχνει ότι η αύξηση της επιμόρφωσης για τους δασκάλους θα οδηγήσει πιθανά σε καλύτερα αποτελέσματα για τους σπουδαστές και μεγαλύτερους αριθμούς σπουδαστών που αναζητούν το μέλλον στις επιστήμες.

«Μια σπουδάστρια μου είπε ότι αγαπούσε να γράφει και ότι ήθελε να γίνει μια δημιουργική συγγραφέας, όμως μετά την συμμετοχή σε τέτοια τάξη φυσικής με το δάσκαλό της ο οποίος είχε μάθει αυτές τις καλύτερες τεχνικές, θέλει να γίνει δασκάλα φυσικής», είπε η Ogodo.

Πηγή: Ohio State University

Περισσότερα στη δημοσίευση: Comparing Advanced Placement Physics Teachers Experiencing Physics-Focused Professional Development. Journal of Science Teacher Education.

Egno Editorial

Το Editorial Team του egno. Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας.