Επιλεγμένα

Διαθέσιμοι από την ESA παγκόσμιοι χάρτες για τη μόλυνση του αέρα

Από στις 11 Ιουνίου 2020

Μια νέα διαδικτυακή πλατφόρμα που επιτρέπει την παρακολούθηση της μόλυνσης του αέρα στο παγκόσμιο επίπεδο, είναι πλέον διαθέσιμη για το κοινό. Οι χάρτες, οι οποίοι χρησιμοποιούν δεδομένα από το δορυφόρο Copernicus Sentinel-5P, δείχνουν τις μέσες συγκεντρώσεις διοξειδίου του αζώτου χρησιμοποιώντας ένα 14 ημερών κινητό μέσο όρο. Οι χάρτες όχι μόνο δείχνουν τις αλλαγές κατά τη διάρκεια του χρόνου σε παγκόσμια κλίμακα, αλλά επίσης παρέχουν τη δυνατότητα για τους χρήστες να μεγεθύνουν τις περιοχές του ενδιαφέροντός τους, για παράδειγμα οποιαδήποτε πόλη ή περιοχή στην Ευρώπη.

Πηγή: ESA

EGNONEWS