Επιλεγμένα

Κορωνοϊός: Η εξέλιξη των στοιχείων στην Ελλάδα μέχρι το Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2021

Από στις 24 Ιανουαρίου 2021

Στο πλαίσιο αυτών των ενημερωτικών αναφορών παρακολουθούμε:

[1] Τη χρονοσειρά της πορείας των κρουσμάτων ως ποσοστό των κλινικών δειγμάτων μοριακού ελέγχου (PCR), όπου φαίνεται και η γραμμή τάσης, με κόκκινο χρώμα, κυλιόμενου μέσου όρου με περίοδο 15 ημερών – θεωρώντας ότι το 15ήμερο αποτελεί μια περίοδο που έχει σημασία στην εξέλιξη της εμφάνισης της νόσου.
[2] Παρουσιάζεται και η χρονοσειρά της πορείας των κρουσμάτων ως ποσοστό του συνόλου [PCR και Ag-RDT], δηλαδή στο σύνολο κλινικών δειγμάτων μοριακού ελέγχου (PCR) και rapid test αντιγόνου για COVID-19 (Ag-RDT), όπου φαίνεται και η γραμμή τάσης κυλιόμενου μέσου όρου με περίοδο 15 ημερών, με κόκκινο χρώμα [*].
[3] Πίνακας στον οποιον παρουσιάζονται οι μέσοι όροι στο ποσοστό των κρουσμάτων τόσο αν είναι επί των κλινικών δειγμάτων PCR, όσο και αν είναι επί του συνόλου PCR και Ag-RDT, για τις αμέσως προηγούμενες 7, 15 και 30 ημέρες αντίστοιχα.
[4] Τη (γνωστή) χρονοσειρά των ημερήσιων κρουσμάτων, και η γραμμή τάσης κυλιόμενου μέσου όρου με περίοδο 15 ημερών, με κόκκινο χρώμα.
[5] Την πορεία των εβδομαδιαίων μέσων όρων κρουσμάτων, διασωληνωμένων ατόμων και θανάτων, που θεωρώ ότι δίνουν μια καλύτερη εικόνα.
[6] Τους λόγους των μέσων όρων των κρουσμάτων, των διασωληνωμένων και των θανάτων κάθε εβδομάδας, προς τους αντίστοιχους μέσους όρους της αμέσως προηγουμένης εβδομάδας, που μας βοηθάνε να αντιληφθούμε την εβδομαδιαία εξέλιξη.

Καλό είναι κάποιος/α να τα βλέπει ως ζευγάρια για κάθε περιοχή [κρούσματα, διασωληνωμένοι, θάνατοι], με το κάθε ζευγάρι να περιλαμβάνει την πορεία των εβδομαδιαίων ΜΟ και την εξέλιξη του λόγου των ΜΟ κάθε εβδομάδας προς τον ΜΟ της αμέσως προηγούμενης.

Εύκολα, παρακολουθώντας την κλίση κάθε τμήματος του γραφήματος γίνεται αντιληπτό αν η πορεία, κάθε εβδομάδα αλλά και συνολικά, είναι αυξητική ή όχι, αν είναι σταθερή ή μεταβάλλεται από εβδομάδα σε εβδομάδα και φυσικά με τις μέσες εβδομαδιαίες τιμές αποφεύγουμε τις μεταβολές στο πλαίσιο της κάθε εβδομάδας.

Αυτές τις κατανομές θέλω να μοιραστώ με τους αναγνώστες του egno.gr, κάτι σαν ημερολόγιο για το σχετικό θέμα. Η παράθεση των δεδομένων αρχίζει από την 1 Οκτωβρίου του 2020 και θα φθάνει κάθε φορά μέχρι το Σάββατο κάθε εβδομάδας.

1.1 Η χρονοσειρά των κρουσμάτων ως ποσοστό των κλινικών δειγμάτων PCR

 

1.2 Η χρονοσειρά των κρουσμάτων ως ποσοστό του συνόλου δειγμάτων PCR και Ag-RDT [*]

 

Π.1. Πίνακας ποσοστών (επί των κλινικών δειγμάτων PCR) σε περίοδο ημερών

 

2. Η χρονοσειρά των κρουσμάτων (γενική κατανομή) [**]

 

3.1. Η εξέλιξη του ΜΟ των κρουσμάτων κάθε εβδομάδας [**]

 

3.2. Η εξέλιξη του λόγου του ΜΟ των κρουσμάτων κάθε εβδομάδας προς τον αντίστοιχο ΜΟ της προηγουμένης εβδομάδας

 

4.1. Η εξέλιξη του ΜΟ των διασωληνωμένων κάθε εβδομάδας [**]

 

4.2. Η εξέλιξη του λόγου του ΜΟ των διασωληνωμένων κάθε εβδομάδας προς τον αντίστοιχο ΜΟ της προηγουμένης εβδομάδας

 

5.1. Η εξέλιξη του ΜΟ των θανάτων κάθε εβδομάδας [**]

 

5.2. Η εξέλιξη του λόγου του ΜΟ των θανάτων κάθε εβδομάδας προς τον αντίστοιχο ΜΟ της προηγουμένης εβδομάδας

 

Τα δεδομένα αντλούνται καθημερινά από την επίσημη ιστοσελίδα ενημέρωσης για την πορεία της πανδημίας.

[*] Παρά την αποστολή ερωτήματος, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σε αρμόδιους φορείς δεν υπήρξε απάντηση από αυτούς για το ερώτημα σε ποιο πλήθος δειγμάτων αναφέρονται οι αριθμοί των κρουσμάτων που ανακοινώνονται. Επιλέγεται, λοιπόν, να υπάρξουν και τα δυο γραφήματα (1.1 και 1.2).

[**] Μπορεί επίσης να τα παρακολουθήσει κάποιος/α από την προαναφερόμενη ιστοσελίδα, στην οποία οδηγεί ο σύνδεσμος που υπάρχει.

Κωνσταντίνος Ζώκος

Φυσικός, Δάσκαλος Φυσικής