Επιλεγμένα

Οι «πυρές» στην ηλιακή επιφάνεια προσφέρουν στοιχεία για το μυστήριο της ηλιακής θέρμανσης

Από στις 27 Απριλίου 2021

Προσομοιώσεις σε υπολογιστή δείχνουν ότι οι μικροσκοπικές ηλιακές εκλάμψεις που επονομάζονται «πυρές» (campfires), οι οποίες ανακαλύφθηκαν την περασμένη χρονιά από το Ηλιακό Τροχιακό διαστημόπλοιο της ESA, είναι πιθανό να διαμορφώνονται από μια διαδικασία που μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στη θέρμανση της εξωτερικής ατμόσφαιρας του Ήλιου ή κορώνα. Εάν επιβεβαιωθεί από περισσότερες παρατηρήσεις αυτό προσθέτει ένα βασικό κομμάτι στο αίνιγμα του τι θερμαίνει την ηλιακή κορώνα – ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια στην ηλιακή φυσική.

Πηγή: ESA

Κωνσταντίνος Ζώκος

Φυσικός, Δάσκαλος Φυσικής