Επιλεγμένα

Προκήρυξη Υποτροφιών 2020- 2021 από το Ίδρυμα Ευγενίδου

Από στις 18 Απριλίου 2020

Το Ίδρυμα Ευγενίδου προκηρύσσει για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021 επτά (7) υποτροφίες διάρκειας ενός έτους, πλήρους φοίτησης (full-time) & παρακολούθησης με φυσική παρουσία, για μεταπτυχιακές σπουδές ετήσιας διάρκειας στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, στα γνωστικά αντικείμενα του μηχανικού, σε διπλωματούχους του ΕΜΠ.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν απαραιτήτως μέχρι 10 Ιουνίου 2020. Οι συνεντεύξεις θα διενεργηθούν από την Επιτροπή Υποτροφιών του Ιδρύματος Ευγενίδου στις 22 Ιουνίου 2020.

Δείτε την Προκήρυξη.

EGNONEWS