Επιλεγμένα

Κορωνοϊός: Η εξέλιξη των στοιχείων στην Ελλάδα μέχρι το Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2021

Από στις 31 Ιανουαρίου 2021

Στο πλαίσιο αυτών των ενημερωτικών αναφορών παρακολουθούμε:

[1] H χρονοσειρά της πορείας των κρουσμάτων ως ποσοστό του συνόλου [PCR και Ag-RDT], δηλαδή στο σύνολο κλινικών δειγμάτων μοριακού ελέγχου (PCR) και rapid test αντιγόνου για COVID-19 (Ag-RDT), όπου φαίνεται και η γραμμή τάσης κυλιόμενου μέσου όρου με περίοδο 15 ημερών, με κόκκινο χρώμα – θεωρώντας ότι το 15ήμερο αποτελεί μια περίοδο που έχει σημασία στην εξέλιξη της εμφάνισης της νόσου [*].
[2] Πίνακας στον οποιον παρουσιάζονται οι μέσοι όροι στο ποσοστό των κρουσμάτων επί του συνόλου PCR και Ag-RDT, για τις αμέσως προηγούμενες 7, 15 και 30 ημέρες αντίστοιχα.
[3] Τη (γνωστή) χρονοσειρά των ημερήσιων κρουσμάτων, και η γραμμή τάσης κυλιόμενου μέσου όρου με περίοδο 15 ημερών, με κόκκινο χρώμα.
[4] Την πορεία των εβδομαδιαίων μέσων όρων κρουσμάτων, διασωληνωμένων ατόμων και θανάτων, που θεωρώ ότι δίνουν μια καλύτερη εικόνα.
[5] Τους λόγους των μέσων όρων των κρουσμάτων, των διασωληνωμένων και των θανάτων κάθε εβδομάδας, προς τους αντίστοιχους μέσους όρους της αμέσως προηγουμένης εβδομάδας, που μας βοηθάνε να αντιληφθούμε την εβδομαδιαία εξέλιξη.

Καλό είναι κάποιος/α να τα βλέπει ως ζευγάρια για κάθε περιοχή [κρούσματα, διασωληνωμένοι, θάνατοι], με το κάθε ζευγάρι να περιλαμβάνει την πορεία των εβδομαδιαίων ΜΟ και την εξέλιξη του λόγου των ΜΟ κάθε εβδομάδας προς τον ΜΟ της αμέσως προηγούμενης.

Εύκολα, παρακολουθώντας την κλίση κάθε τμήματος του γραφήματος γίνεται αντιληπτό αν η πορεία, κάθε εβδομάδα αλλά και συνολικά, είναι αυξητική ή όχι, αν είναι σταθερή ή μεταβάλλεται από εβδομάδα σε εβδομάδα και φυσικά με τις μέσες εβδομαδιαίες τιμές αποφεύγουμε τις μεταβολές στο πλαίσιο της κάθε εβδομάδας.

Αυτές τις κατανομές θέλω να μοιραστώ με τους αναγνώστες του egno.gr, κάτι σαν ημερολόγιο για το σχετικό θέμα. Η παράθεση των δεδομένων αρχίζει από την 1 Οκτωβρίου του 2020 και θα φθάνει κάθε φορά μέχρι το Σάββατο κάθε εβδομάδας.

1. Η χρονοσειρά των κρουσμάτων ως ποσοστό του συνόλου δειγμάτων PCR και Ag-RDT [*]

 

Π.1. Πίνακας ποσοστών (επί του συνόλου δειγμάτων PCR+Ag-RDT) σε περίοδο ημερών

 

2. Η χρονοσειρά των κρουσμάτων (γενική κατανομή) [**]

 

3.1. Η εξέλιξη του ΜΟ των κρουσμάτων κάθε εβδομάδας [**]

 

3.2. Η εξέλιξη του λόγου του ΜΟ των κρουσμάτων κάθε εβδομάδας προς τον αντίστοιχο ΜΟ της προηγουμένης εβδομάδας

 

4.1. Η εξέλιξη του ΜΟ των διασωληνωμένων κάθε εβδομάδας [**]

 

4.2. Η εξέλιξη του λόγου του ΜΟ των διασωληνωμένων κάθε εβδομάδας προς τον αντίστοιχο ΜΟ της προηγουμένης εβδομάδας

 

5.1. Η εξέλιξη του ΜΟ των θανάτων κάθε εβδομάδας [**]

 

5.2. Η εξέλιξη του λόγου του ΜΟ των θανάτων κάθε εβδομάδας προς τον αντίστοιχο ΜΟ της προηγουμένης εβδομάδας

Τα δεδομένα αντλούνται καθημερινά από την επίσημη ιστοσελίδα ενημέρωσης για την πορεία της πανδημίας.

[*] Επιλέγεται να δημοσιοποιείται μόνον αυτό το γράφημα, μετά την αναφορά της κ. Βάνας Παπαευαγγέλου, καθηγήτριας Παιδιατρικής και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, στην ανακοίνωση της 29ης Ιανουαρίου 2021 και της σύμπτωσης της αναφοράς αυτής με τις τιμές που δημοσιοποιούνται από την σειρά αυτή των ενημερώσεων.

[**] Μπορεί επίσης να τα παρακολουθήσει κάποιος/α από την προαναφερόμενη ιστοσελίδα, στην οποία οδηγεί ο σύνδεσμος που υπάρχει.

Κωνσταντίνος Ζώκος

Φυσικός, Δάσκαλος Φυσικής