Επιλεγμένα

Σύμφωνα με νέα μελέτη η ανεργία μεταβάλλει τον πυρήνα της προσωπικότητας του ανθρώπου

Από στις 17 Φεβρουαρίου 2015

Σύμφωνα με μελέτη που έγινε από ερευνητές του Πανεπιστημίου Stirling, στην κεντρική Σκωτία, η ψυχολογική βλάβη που προκαλείται από την ανεργία είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που μέχρι σήμερα θεωρείτο. Είναι καλά γνωστό ότι η ανεργία προκαλεί σημαντικές πτώσεις στην προσωπική ευημερία. Με τη νέα μελέτη, οι συμπεριφορικοί επιστήμονες του Stirling βρήκαν ότι η ανεργία μπορεί επίσης να προκαλέσει ευρύτατες αλλαγές στον πυρήνα της προσωπικότητας ενός ατόμου.

Η προσωπικότητα, τυπικά, θεωρείται σταθερή κατά τη διάρκεια του χρόνου, αλλά οι ερευνητές βρήκαν ότι η εμπειρία της ανεργίας οδηγεί στη μείωση των επιπέδων της ευσυνειδησίας, της φιλικής διάθεσης και της ευθύτητας, κάτι που σημαίνει ότι τα άτομα χάνουν την έννοια του κινήτρου, γίνονται λιγότερο διακριτικά και συμπαθητικά και με λιγότερο ενδιαφέρον για τον γύρω κόσμο τους. Αυτές οι αλλαγές γίνονται μεγαλύτερες όσο περισσότερο χρόνο ένα άτομο βρίσκεται στην ανεργία.

«Τα αποτελέσματα αμφισβητούν την ιδέα ότι οι προσωπικότητές μας είναι «σταθερές» και δείχνουν ότι οι επιδράσεις εξωτερικών παραγόντων, όπως η ανεργία μπορούν να έχουν μεγάλες επιπτώσεις στη βασική μας προσωπικότητα», δήλωσε ο επικεφαλής των ερευνητών Dr Christopher Boyce, από το Κέντρο Συμπεριφορικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Stirling.

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα συμπλήρωσαν τεστ προσωπικότητας σε δυο χρονικές περιόδους που απέχουν μεταξύ τους τέσσερα χρόνια. Όλοι οι συμμετέχοντες ήταν εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια του πρώτου τεστ.Κατά τη διάρκεια του δεύτερου τεστ είτε παρέμεναν σε εργασία, είτε ήταν άνεργοι για ένα έως τέσσερα χρόνια, είτε ακόμη εργάζονταν και πάλι μετά από μια περίοδο που βρισκόταν σε ανεργία. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι σε σύγκριση με όσα άτομα παρέμειναν σε εργασία, οι άνεργοι βίωναν σημαντικά μοτίβα αλλαγής στην φιλικότητά τους, στην ευσυνειδησία τους και στην ευθύτητα. Τα άτομα που επανήλθαν σε εργασία βίωσαν περιορισμένη αλλαγή.

Η μελέτη υποστηρίζει ότι η επίδραση της ανεργίας στην κοινωνία είναι κάτι περισσότερο από μια οικονομική υπόθεση. Ο άνεργος μπορεί να στιγματιστεί άδικα ως αποτέλεσμα της αναπόφευκτης αλλαγής της προσωπικότητάς του, δημιουργώντας εν δυνάμει ένα καθοδικό κύκλο δυσκολίας στην αγορά εργασίας. Ως εκ τούτου, η δημόσια πολιτική έχει να παίξει ρόλο κλειδί στην πρόληψη της δυσμενούς αλλαγής της προσωπικότητας για την κοινωνία, μέσω δυο δρόμων: με μείωση των ρυθμών ανεργίας και με την προσφορά μεγαλύτερης υποστήριξης για τους άνεργους.

«Ένα υψηλό εθνικό ποσοστό ανεργίας μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις σε ολόκληρη την κοινωνία. Για παράδειγμα, η υψηλή ανεργία μπορεί να εμποδίσει την ανάπτυξη επιθυμητών κοινωνικών και οικονομικών συμπεριφορών, όπως η συμμετοχή σε κοινωνικές δραστηριότητες και καλύτερες συμπεριφορές που σχετίζονται με την υγεία», δηλώνει ο Dr Boyce. «Πολιτικές για τη μείωση της ανεργίας, είναι λοιπόν, ζωτικού χαρακτήρα, όχι μόνο για την προστασία της οικονομίας, αλλά επίσης για να γίνει δυνατή η θετική ανάπτυξη της προσωπικότητας των μεμονωμένων ατόμων.

Πηγή: University of Stirling

Egno Editorial

Το Editorial Team του egno. Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας.