Επιλεγμένα

Αγόρια με καλές κινητικές δεξιότητες αριστεύουν επίσης στη λύση προβλημάτων

Από στις 18 Δεκεμβρίου 2018

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Ανατολικής Φινλανδίας, δημοσιεύθηκε στο Medicine & Science in Sports & Exercise και φαίνεται πως τα ευρήματά της είναι σημαντικά. Σύμφωνα, λοιπόν, με τα ευρήματα της Physical Activity and Nutrition in Children (PANIC) Study, τα αγόρια με καλές κινητικές δεξιότητες είναι επίσης καλύτερα στη λύση προβλημάτων σε σχέση με συνομήλικούς τους με λιγότερες δεξιότητες. Ένα από τα ενδιαφέροντα ευρήματα της νέας έρευνας από τη Φινλανδία, είναι και αυτό της μη ύπαρξη συσχέτισης, σε αντίθεση με προηγούμενες έρευνες, μεταξύ αερόβιας ικανότητας ή του υπέρβαρου και της παχυσαρκίας και των γνωστικών λειτουργιών στα αγόρια.

Η μελέτη βρήκε ότι αγόρια με καλύτερες κινητικές δεξιότητες στο επίπεδο αναφοράς [δηλαδή στην αρχική φάση της μελέτης] είχαν υψηλότερες αποδόσεις σε γνωστικά τεστ σε μια διετή περίοδο παρακολούθησης, από ότι αγόρια που είχαν πιο φτωχές κινητικές δεξιότητες. Αντίθετα, με προηγούμενες διατομεακές μελέτες, η παρούσα μελέτη δείχνει ότι παιδιά με διαφορετικά επίπεδα αεροβικής ικανότητας ή ποσοστού λίπους του σώματος δεν διέφεραν στις γνωστικές λειτουργίες. Στην πραγματικότητα, αγόρια με υψηλότερη αερόβια ικανότητα στο επίπεδο αναφοράς της μελέτης, είχαν φτωχότερες γνωστικές λειτουργίες κατά τη διετή παρακολούθηση, από ότι αυτά με χαμηλότερη ικανότητα.

Στα κορίτσια, κανένας από τους παραπάνω αναφερόμενους παράγοντες δεν συσχετίζονταν με τις γνωστικές τους ικανότητες. Αυτό μπορεί να είναι λόγω των βιολογικών και κοινωνικο-πολιτιστικών διαφορών μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Τα αποτελέσματα επίσης δείχνουν ότι αγόρια με καλύτερες κινητικές ικανότητες στο επίπεδο αναφοράς είχαν μικρότερη αύξηση στις γνωστικές τους ικανότητες από ότι αυτά με φτωχότερες κινητικές ικανότητες.

«Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι αυτά τα αποτελέσματα δεν είναι απαραίτητα αντανάκλαση μια αιτιακής σχέσης μεταξύ κινητικών ικανοτήτων και γνωστικής λειτουργίας. Αγόρια με φτωχότερες κινητικές και γνωστικές ικανότητες στο επίπεδο αναφοράς, προλαβαίνουν τους συνομηλίκους τους με περισσότερες δεξιότητες κατά τη διάρκεια της διετούς παρακολούθησης», αναφέρει ο μεταδιδακτορικός ερευνητής Eero Haapala από το Πανεπιστήμιο της Jyväskylä, επίσης, μη-τακτικός Καθηγητής Φυσιολογίας της Παιδιατρικής Άσκησης στο Πανεπιστήμιο Ανατολικής Φινλανδίας.

Τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι κινητήριες δεξιότητες και γνωστικές λειτουργίες συσχετίζονται στα αγόρια, ωστόσο, θα ήταν πρόωρο να ισχυριστούμε ότι οι κινητήριες δεξιότητες ωθούν τις γνωστικές λειτουργίες. Επιπρόσθετα, η μελέτη δε βρήκε συσχέτιση μεταξύ αερόβιας ικανότητας ή υπερβολικού βάρους και παχυσαρκίας με τις γνωστικές λειτουργίες.

Στο πλαίσιο της μελέτης ερευνήθηκαν συσχετισμοί κινητικών ικανοτήτων, αερόβιας ικανότητας και ποσοστού λίπους του σώματος με γνωστικές λειτουργίες σε 371 παιδιά που ήταν στο επίπεδο αναφοράς [στην αρχή της έρευνας] 6 – 8 ετών. Οι κινητικές δεξιότητες αξιολογήθηκαν από ελέγχους ευκινησίας, ισορροπίας και χειρονακτικής επιδεξιότητας, η αερόβια ικανότητα από ένα μέγιστου κύκλου εργομετρικό έλεγχο και το ποσοστό λίπους του σώματος από μια συσκευή DXA (Dual-energy X-ray Absorptiometry, προηγουμένως αναφερόταν ως DEXA). Οι γνωστικές λειτουργίες αξιολογήθηκαν με το Raven’s Matrices Test. Στην ανάλυση ελέγχθηκαν διάφοροι παράγοντες σύγχυσης όπως η εκπαίδευση των γονέων και το οικογενειακό ετήσιο εισόδημα.

Πηγή: University of Eastern Finland

Περισσότερα στη δημοσίευση: Longitudinal Associations of Fitness, Motor Competence, and Adiposity with Cognition. Medicine & Science in Sports & Exercise.

Egno Editorial

Το Editorial Team του egno. Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας.