Επιλεγμένα

Εκκοσμίκευση και ανεκτικότητα μειονοτικών ομάδων προβλέπουν τη μελλοντική ευημερία των χωρών

Από στις 13 Φεβρουαρίου 2020

Νέα έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας ελέγχθηκε περίπου μισό εκατομμύριο ανθρώπων σε 109 χώρες, δείχνει ότι οι αλλαγές στην κουλτούρα γενικά έρχονται πριν από οποιαδήποτε βελτιώσεις στην υγεία, την εκπαίδευση και τη δημοκρατία, παρά το αντίστροφο. Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Bristol στο Ηνωμένο Βασίλειο και το Πανεπιστήμιο του Tennessee στις ΗΠΑ χρησιμοποίησαν δεδομένα παγκόσμιας έρευνας για να δείξουν πώς η εκκοσμίκευση και η ανοιχτότητα προς τις μειονότητες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προβλεφθεί στατιστικά το μελλοντικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν), η εγγραφές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ο εκδημοκρατισμός. Το αποτέλεσμα δείχνει ότι οι προϋπάρχουσες πολιτιστικές αξίες πρόβλεψαν μελλοντικά επίπεδα οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας.

Μια από τις πολιτικές επιπτώσεις της ανάλυσης της μελέτης είναι ότι η προώθηση της ανάπτυξης μιας χώρας πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις προϋπάρχουσες πολιτιστικές αξίες. Για παράδειγμα, η προώθηση της δημοκρατίας, είτε μέσω της οικονομικής αλλαγής ή μέσω της αλλαγής καθεστώτος, θα επιτύχει μόνο εάν συνδυαστεί με την προώθηση της ανοικτότητας και της ανεκτικότητας των μειονοτικών ομάδων. Τα πρώτα μέρη για να εμφανιστούν δραματικές βελτιώσεις σε πλούτο, υγεία, εκπαίδευση και δημοκρατία τείνουν να είναι οι δυτικές χώρες, όμως οι αιτίες είναι δύσκολο να αποδειχθούν. Η έρευνα δείχνει ότι – τουλάχιστον στον 20ο αιώνα – μέρη που είχαν τη μεγαλύτερη βελτίωση επίσης έτειναν να έχουν προϋπάρχουσες κουλτούρες εκκοσμίκευσης και ανεκτικότητας.

Το ερώτημα που τέθηκε από τους ερευνητές της έρευνας ήταν να προσδιοριστεί αν αυτές οι πολιτιστικές αξίες εξελίχθηκαν πρώτα ή αν αναδύθηκαν εξαιτίας της αυξανόμενης ευημερίας.

«Χρησιμοποιήσαμε προσεκτικά στατιστικές μεθόδους για να μάθουμε τις πολιτιστικές αξίες από τα δεδομένα της επισκόπησης και τα συγκρίναμε με ιστορικά στατιστικά στοιχεία», είπε ο Dr Daniel Lawson, στατιστικολόγος της μελέτης από τη Σχολή Μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο του Bristol. «Με πρόσβαση σε πάρα πολλά ψηφιοποιημένα σύνολα δεδομένων, η ιστορία γίνεται επιστήμη. Η οδηγούμενη από τα δεδομένα ανάλυσή μας υποστηρίζει την άποψη ότι μια “καλή” κοινωνία – σεβασμός στη διαφορετικότητα, ανεκτικότητα και δεκτικότητα/ανοιχτότητα – μπορεί επίσης να είναι μια “παραγωγική” κοινωνία, που είναι ένας λόγος να γίνει πολλά υποσχόμενη στο μέλλον».

Ο Damian Ruck, από το Πανεπιστήμιο του Tennessee, πρόσθεσε: «Η μελέτη διερευνά την συν-εξέλιξη των πολιτιστικών αξιών με την υγεία, τον πλούτο, την εκπαίδευση και τη δημοκρατία στον κόσμο. Δείχνει ότι η προώθηση μιας κουλτούρας εκκοσμίκευσης, ανεκτικότητας και ανοικτότητας, μαζί με βελτίωση της δημόσιας υγείας, μπορεί να είναι το πρώτο βήμα προς την ανάπτυξη».

Πηγή: University of Bristol

Περισσότερα στη δημοσίευση: Cultural prerequisites of socioeconomic development. Royal Society Open Science.

Egno Editorial

Το Editorial Team του egno. Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας.