Επιλεγμένα

ΕΙΔΗΣΗ: Έκθεση προτείνει τρόπους που θα βοηθήσουν τη συμμετοχή γυναικών στα πεδία STEM

Από στις 6 Μαρτίου 2020

Μια νέα έκθεση από τις Εθνικές Ακαδημίες Επιστημών, Μηχανικής και Ιατρικής των ΗΠΑ καλεί για συστηματική δράση που να αντιμετωπίζει την υποβαθμισμένη παρουσία των γυναικών σε αυτά τα πεδία. Η αναφορά προτείνει διάφορους τρόπους στα κολέγια και τα πανεπιστήμια για να βελτιώσουν την πρόσληψη, διατήρηση και αναβάθμιση των γυναικών στα αποκαλούμενα γνωστικά αντικείμενα STEM – φυσικές επιστήμες, τεχνολογία, μηχανική, μαθηματικά και ιατρική – και καλεί κυβερνητικές υπηρεσίες και επιστημονικές κοινότητες να παίξουν συμπληρωματικούς ρόλους στην προώθηση περισσότερης ισότητας και διαφορετικότητας.

Η έκθεση τιτλοφορείται: Promising Practices for Addressing the Underrepresentation of Women in Science, Engineering, and Medicine: Opening Doors.

EGNONEWS