Επιλεγμένα

Σχολείο – Φυσικές Επιστήμες: Πρέπει να ενθαρρύνεται η μεγαλύτερη συμμετοχή στη εκμάθηση εκτός αιθούσης των επιστημών STEM

Από στις 25 Αυγούστου 2017

Σύμφωνα με νέα έρευνα, που δημοσιεύεται στο International Journal of Science Education, τα σχολεία αποτυγχάνουν να προσφέρουν σε σπουδαστές τους από διαφορετικά κοινωνικά υπόβαθρα, επαρκείς ευκαιρίες να εμπλακούν σε γνώσεις που βασίζονται στις επιστήμες STEM [Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά], έξω από την σχολική αίθουσα και θα έπρεπε να κάνουν περισσότερα για να διευρυνθεί η συμμετοχή. Αναλύοντας ερευνητικά δεδομένα από περίπου 6000 μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Αγγλίας (ηλικίες 11-16 έτη) από κοινότητες με παραδοσιακά χαμηλή εμπλοκή στις φυσικές επιστήμες, οι ερευνητές διερεύνησαν ποιος συμμετέχει στη εκμάθηση στοιχείων των επιστημών STEM έξω από την σχολική αίθουσα.

Η έρευνα αποκαλύπτει ότι οι σπουδαστές από λιγότερο προνομιούχα κοινωνικά υπόβαθρα παραμένουν μακράν λιγότερο πιθανό να συμμετέχουν σε άτυπες εκπαιδευτικές δραστηριότητες εκμάθησης επιστημών STEM [από τις επιστήμες STEM η έρευνα περισσότερο εστιάζει στις Φυσικές Επιστήμες από τα Μαθηματικά], όπως σχολικές εκδρομές και επισκέψεις σε μουσεία. Πάνω από το μισό των μαθητών της έρευνας δεν είχαν ποτέ συμμετοχή σε μια σχολική εκδρομή που σχετίζεται με τις επιστήμες, ενώ κοντά στο 70% δεν είχε ποτέ την εμπειρία επισκέπτη ομιλητή ή παρουσίασης σχετικά με την Επιστήμη. Εστιάζοντας σε σπουδαστές που στοχεύουν σε υψηλότερες επιδόσεις, το υψηλό κόστος των παρεχόμενων σχολικών εκδρομών και η πίεση του υψηλού διακυβεύματος μιας εξέτασης θεωρούνται εμπόδια που περιορίζουν την ευρύτερη συμμετοχή, συνεισφέροντας στην ανισότητα της μάθησης που σχετίζεται με τα αντικείμενα STEM, έξω από την αίθουσα διδασκαλίας.

Παρόλα τα εμπόδια αυτά, υπήρξαν ισχυρά επίπεδα ενδιαφέροντος για τις φυσικές επιστήμες μεταξύ των σπουδαστών, πράγμα που υποδηλώνει ότι οι οδηγούμενες από το σχολείο προσπάθειες για να διευρυνθεί η εμπλοκή τους σε διαδικασίες προσέγγισης των επιστημών STEM εκτός αιθούσης, θα γινόταν θετικά αποδεκτή. Οι συγγραφείς, συνεπώς, υποστηρίζουν ότι τα σχολεία μπορούν να παίξουν ηγετικό ρόλο στην ενθάρρυνση του ενδιαφέροντος για τις φυσικές επιστήμες μεταξύ των παραδοσιακά περιθωριοποιημένων ομάδων.

«Θα θέλαμε να ενθαρρύνουμε τα σχολεία να εξασφαλίσουν ότι δραστηριότητες σχετικές με τις φυσικές επιστήμες πέρα από το αναλυτικό πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων των σχολικών επισκέψεων, να στοχεύουν να φτάσουν σε όλους τους σπουδαστές, όχι μόνο σε εκείνους των κορυφαίων ομάδων, για να αποφευχθεί η αναπαραγωγή ανισοτήτων που υπάρχουν», σχολίασε η Dr Jennifer DeWitt, μια από τους συγγραφείς. «Θα θέλαμε επίσης να παροτρύνουμε μέρη όπως μουσεία φυσικών επιστημών και κέντρα φυσικών επιστημών να διευρύνουν τις προσφορές τους, έτσι που μια μεγαλύτερη γκάμα ατόμων – όχι μόνο εκείνων από τα προνομιούχα κοινωνικά υπόβαθρα – να μπορούν να αισθάνονται καλοδεχούμενα και άνετα εκεί».

Στο πλαίσιο των διευρυμένων κινήσεων για να αυξηθεί και διευρυνθεί η προώθηση των φυσικών επιστημών (STEM) μεταξύ των νέων, τα ευρήματα είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Οι συγγραφείς παροτρύνουν για περαιτέρω διερεύνηση για την πλήρη κατανόηση των ευρύτερων μοτίβων εμπλοκής που παρουσιάζονται στη μελέτη τους.

Πηγή: Taylor & Francis Group

Περισσότερα στην έρευνα (ελεύθερη πρόσβαση): Participation in informal science learning experiences: the rich get richer? International Journal of Science Education.

Egno Editorial

Το Editorial Team του egno. Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας.