Επιλεγμένα

Αναφορά του egno.gr στην ημέρα της Γυναίκας: Επτά στρατηγικές για την προώθηση των γυναικών στην επιστήμη

Από στις 8 Μαρτίου 2015

Παρά την πρόοδο που έκαναν οι γυναίκες σε τομείς της επιστήμης, της μηχανικής και της ιατρικής, μια ματιά στους καταλόγους των περισσοτέρων πανεπιστημίων ή των φαρμακευτικών εκτελεστικών επιτροπών, αποκαλύπτει μια πιο περίπλοκη εικόνα. Οι γυναίκες μπορεί να πετυχαίνουν στην επιστήμη, αλλά είναι επιτυχημένες σε πεδία στα οποία δεν είναι ακόμη συνειδητές οι ανισότητες μεταξύ των δυο φύλων. Αυτές οι ανισότητες φαίνονται στον αριθμό των γυναικών που προσκαλούνται για ομιλίες σε συνέδρια, στο επί τοις εκατό ποσοστό των επιχορηγήσεων που χορηγούνται σε γυναίκες επιστήμονες και στα υψηλά ποσοστά αποχώρησης των γυναικών σε κάθε στάδιο της καριέρας τους, σε σύγκριση με αυτά των ανδρών.

Στο τεύχος της 5 Μαρτίου, του περιοδικού Cell Stem Cell, η Πρωτοβουλία των Γυναικών στην Επιστήμη και της Ομάδας Εργασίας για την Τεχνολογία, μια σύνοδος περισσοτέρων από 30 ακαδημαϊκών και ηγετών επιχειρήσεων, που οργανώθηκε από το New York Stem Cell Foundation, παρουσίασε επτά (7) στρατηγικές για την προώθηση των γυναικών στην επιστήμη, την τεχνολογία και την ιατρική, στο σύγχρονο τοπίο.

20150308_New York Stem Cell Foundation350«Θελήσαμε να σκεφτούμε ευρύτερους τρόπους για την αναβάθμιση ολόκληρου του πεδίου, επειδή όταν κοιτούσαμε στα διάφορα προγράμματα των οργανισμών μας, θεωρήσαμε ότι τα αποτελέσματα ήταν εντάξει, αλλά θα μπορούσαν να είναι καλύτερα», δήλωσε η Susan L. Solomon, συν-ιδρύτρια και διευθύνων σύμβουλος του New York Stem Cell Foundation και ένα από τα μέλη της ομάδας εργασίας. «Έχουμε προσδιορίσει μερικά ξεκάθαρα πράγματα να κάνουμε, τα οποία είναι ανέξοδα και θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σχεδόν αμέσως».

Οι 7 στρατηγικές είναι χωρισμένες σε τρεις κατηγορίες: οι πρώτες δυο είναι στρατηγικές απευθείας οικονομικής υποστήριξης, οι επόμενες τρεις είναι ψυχολογικές και πολιτιστικές στρατηγικές και οι δυο τελικές είναι μεγάλες συνεργασίες και διεθνείς πρωτοβουλίες.

1_ Εφαρμογή ευέλικτων δαπανών οικογενειακής φροντίδας
Γίνονται επιχορηγήσεις ουδέτερες ως προς το φύλο, επιτρέποντας τους επιχορηγούμενους να χρησιμοποιούν ένα ορισμένο ποσοστό του ποσού της επιχορήγησης για να πληρώνουν για φροντίδα των παιδιών, των ηλικιωμένων ή έξοδα που σχετίζονται με την οικογένεια. Αυτό παρέχει περισσότερη ελευθερία για τους επιχορηγούμενους για να εστιάζουν στην επαγγελματική ανάπτυξη και να συμμετέχουν στην επιστημονική κοινότητα.

2_ Παροχή αποζημίωσης για «έξτρα χέρια»
Αφιερώνονται κονδύλια για πρόσφατα ανεξάρτητους νέους ερευνητές που είναι επίσης πρωτογενείς φροντιστές, για πρόσληψη τεχνικών, διοικητικούς βοηθούς ή μεταδιδακτορικών υποτρόφων.

3_ Συγκρότηση επιτροπών και επιλογή ομιλητών ισορροπημένα ως προς το φύλο
Υιοθετούνται πολιτικές που εξασφαλίζουν ότι οι επιτροπές αξιολόγησης έχουν συνείδηση του φύλου και αποτελούνται από ένα ικανό αριθμό γυναικών.

4_ Ενσωμάτωση δηλώσεων υπονοούμενης προκατάληψης
Για κάθε πρωτοβουλία που υποβάλλεται σε εξωτερική αξιολόγηση (ομότιμων), περιλαμβάνεται δήλωση που περιγράφει την έννοια της υπονοούμενης προκατάληψης στους κριτές και επαναλαμβάνει την δέσμευση του οργανισμού για ισότητα και ποικιλία.

5_ Εστίαση στην εκπαίδευση ως εργαλείο
Ακαδημαϊκά ιδρύματα και πάροχοι επιχορηγήσεων πρέπει να εκπαιδεύουν τους εκλογείς και τους αποδέκτες σε θέματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην επιστήμη και την ιατρική. Για παράδειγμα, η εκπαίδευση για την ευαισθησία σε θέματα φύλου θα πρέπει να είναι ένα στάνταρτ συστατικό των προγραμμάτων προσανατολισμού.

6_ Δημιουργία θεσμικών δελτίων αναφοράς για την ισότητα των φύλων
Ορισμός ποσοτικών κριτηρίων τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση της ισότητας των φύλων στα ιδρύματα σε ετήσια βάση. Για παράδειγμα, αυτά τα δελτία αναφοράς μπορούν να ρωτούν για ενημερώσεις σχετικά με την αναλογία ανδρών και γυναικών σε ένα ακαδημαϊκό τμήμα ή στην πολιτική ενός οργανισμού, σχετικά με την αντιπροσώπευση των γυναικών σε ακαδημαϊκές ή εταιρικές επιτροπές.

7_ Συμμετοχή στην διεύρυνση των υπαρχουσών ερευνήσιμων βάσεων δεδομένων γυναικών στην επιστήμη, την ιατρική και τη μηχανική
Δημιουργία ή συνεισφορά σε βάσεις δεδομένων που αναγνωρίζουν γυναίκες επιστήμονες για θέσεις και δραστηριότητες που είναι κρίσιμα στοιχεία για την εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους.

Πηγή: The New York Stem Cell Foundation (NYSCF) και Physorg

Περισσότερα στο δελτίου τύπου: Achieving Gender Equality in Science, Engineering and Medicine

Όλη η έκθεση στο Cell Stem Cell: Seven Actionable Strategies for Advancing Women in Science, Engineering, and Medicine, Cell Stem Cell 16, March 5, 2015

Egno Editorial

Το Editorial Team του egno. Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας.