Επιλεγμένα

Εκπαίδευση – Επιδόσεις Μαθητών: Παγκόσμια έρευνα PISA του ΟΟΣΑ – Στοιχεία για τα σχολεία της Ελλάδας (video)

Από στις 8 Δεκεμβρίου 2016

Και η Ελλάδα; 

Η γενική εικόνα των μαθητών/τριών στην Ελλάδα αποδίδεται από μέσο όρο στις φυσικές επιστήμες 455 με συνολικό μέσο όρο 493 και πτώση (-)6 μονάδων σε μια τριετία. Μέσο όρο στην ανάγνωση 467 με συνολικό μέσο όρο 493 και πτώση (-)8 σε μια τριετία και μέσο όρο στα μαθηματικά 454 με συνολικό μέσο όρο 490 και παραμονή περίπου στην ίδια κατάσταση (+)1 σε μια τριετία. Με ποσοστό 6,8% των μαθητών/τριών να έχουν υψηλές επιδόσεις (επίπεδα 5 ή 6) σε ένα τουλάχιστον από τα τρία γνωστικά αντικείμενα και ποσοστό 20,7% των μαθητών/τριών να εμφανίζουν χαμηλές επιδόσεις (κάτω από το επίπεδο 2) και στα τρία γνωστικά αντικείμενα.

Σημείωση egno: Διαβάστε το πρώτο μέρος που αφορά στα γενικά στοιχεία της έρευνας του ΟΟΣΑ PISA 2015 ή δείτε ένα εισαγωγικό video με συνοπτική παρουσίαση των στοιχείων της έρευνας PISA 2015, στο γενικό, παγκόσμιο επίπεδο.

video ΟΟΣΑ – PISA 2015

 

 

Που βρίσκονται οι επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών/τριών;

Σχηματικά οι επιδόσεις στα τρία γνωστικά αντικείμενα σε σύγκριση με το μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ και σχόλιο με την εξέλιξη των τάσεων:

Γράφημα 1

PISA2015-Greece-Performance-Gr600

 

Οι μέσοι όροι των επιδόσεων των μαθητών/τριών στα τρία γνωστικά αντικείμενα και η χρονική τους εξέλιξη:

Γράφημα 2

PISA2015-Greece-Average-performances-Gr600

 

Ποσοστά των μαθητών/τριών με υψηλές επιδόσεις (επίπεδα 5 ή 6):

Γράφημα 3

Γράφημα 3 - Υψηλές Επιδόσεις600

Οι μαθητές και οι μαθήτριες που βρίσκονται στα επίπεδα αυτά (5 ή 6): Στις φυσικές επιστήμες, μπορούν να χρησιμοποιήσουν αφηρημένες επιστημονικές ιδέες ή έννοιες για να εξηγήσουν μη οικεία και περισσότερο σύνθετα φαινόμενα και γεγονότα. Στα μαθηματικά, είναι σε θέση να κάνουν προηγμένες μαθηματικές σκέψεις και συλλογισμούς. Στην ανάγνωση, μπορούν να ανακτήσουν πληροφορίες που απαιτούν από τους μαθητές να εντοπίσουν και να οργανώσουν διάφορα τμήματα ενσωματωμένων βαθιά πληροφοριών από ένα κείμενο ή από ένα γράφημα.

Ποσοστά των μαθητών/τριών με χαμηλές επιδόσεις (επίπεδα 2 και κάτω):

Γράφημα 4

Γράφημα 4 - Χαμηλές Επιδόσεις600

Οι μαθητές και οι μαθήτριες που βρίσκονται στα επίπεδα αυτά (2 ή κάτω): Στις φυσικές επιστήμες, δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν βασικές ή καθημερινή επιστημονική γνώση για να μεταφράσουν δεδομένα και να διατυπώσουν ένα έγκυρο επιστημονικό συμπέρασμα. Στα μαθηματικά, δεν μπορούν να υπολογίσουν την κατά προσέγγιση τιμή ενός αντικειμένου σε ένα διαφορετικό νόμισμα ή να συγκρίνουν την συνολική απόσταση κατά μήκος δυο εναλλακτικών δρόμων. Στην ανάγνωση, δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν την κύρια ιδέα σε ένα κείμενο.

Χάσμα επιδόσεων μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Τα γραφήματα αναφέρονται στο μέγεθος του χάσματος υπέρ των αγοριών ή των κοριτσιών:

Γράφημα 5

Γράφημα 5 - Χάσμα αγοριών-κοριτσιών600

 

Στην ανάρτηση αυτή, παρουσιάζονται οι εικόνες των επιδόσεων των μαθητών/τριών με ηλικία γύρω στα 15 από τα σχολεία της Ελλάδας, χωρίς σχολιασμό ο οποίος αφήνεται για επόμενο άρθρο.

Για να υπάρχει μια συνολική εικόνα παρουσιάζεται μια συνοπτική παρουσίαση των στοιχείων που αφορούν στην Ελλάδα, όταν οργανώθηκε η έρευνα PISA 2015, με τις θέσεις της χώρας στις προηγούμενες έρευνες PISA του ΟΟΣΑ, όπως δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Η Καθημερινή:

Μια συνολική απεικόνιση της ελληνικής συμμετοχής στην έρευνα του ΟΟΣΑ, PISA 2015. (Πηγή: Εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ)

Μια συνολική απεικόνιση της ελληνικής συμμετοχής στην έρευνα του ΟΟΣΑ, PISA 2015. (Πηγή: Εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ)

Πηγή: Τα στοιχεία είναι από την έκδοση του ΟΟΣΑ «PISA 2015 – Results in Focus»

Egno Editorial

Το Editorial Team του egno. Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας.