Επιλεγμένα

Το ένα τέταρτο των δασκάλων στην Αγγλία αναφέρει περισσότερο από 60 ώρες εργασίας την εβδομάδα

Από στις 18 Σεπτεμβρίου 2019

Η μελέτη που δημοσιεύεται σήμερα (18 Σεπτεμβρίου) και χρηματοδοτήθηκε από το Nuffield Foundation, είναι το πρώτο κομμάτι έρευνας επί των δεδομένων για περισσότερο από 40000 δασκάλους πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αγγλία που συλλέχθηκαν μεταξύ 1992 και 2017. Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι δάσκαλοι εργάζονται περίπου 47 ώρες την εβδομάδα κατά μέσο όρο κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Σε αυτό το χρονικό διάστημα περιλαμβάνεται ο χρόνος που αφιερώνουν οι δάσκαλοι στη βαθμολόγηση, το σχεδιασμό του μαθήματος και τη γραφειοκρατία, με μικρές διαφορές σε αυτή την εικόνα κατά την πάροδο του χρόνου. Το καλοκαιρινό τρίμηνο η μέση εργασία ανά εβδομάδα ήταν πιο κοντά στις 50 ώρες.

Επιπροσθέτως, οι δάσκαλοι στην Αγγλία εργάστηκαν κατά μέσο όρο οκτώ ώρες περισσότερο την εβδομάδα σε σύγκριση με δασκάλους σε συγκρίσιμες βιομηχανικές χώρες του ΟΟΣΑ. Για παράδειγμα, το 2018, ενώ ο μέσος πλήρους απασχόλησης δάσκαλος στην Αγγλία εργάστηκε 49 ώρες την εβδομάδα, ο μέσος όρος στον ΟΟΣΑ ήταν 41 ώρες. Η αντίστοιχη εικόνα για τους δασκάλους στην Φινλανδία ήταν μόλις 34 ώρες. Η μελέτη βρήκε ότι περίπου το 40% των δασκάλων στην Αγγλία συνήθως εργάζονται το απόγευμα, 10% συνήθως εργάζονται το Σαββατοκύριακο. Οι πλήρους απασχόλησης δάσκαλοι της δευτεροβάθμιας επίσης είπαν ότι ξοδεύουν σχεδόν τον ίδιο χρόνο σε επίβλεψη, γραφειοκρατία, βαθμολόγηση και σχεδιασμό μαθήματος κάθε εβδομάδα (20,1 ώρες) με αυτόν που αφιερώνουν στην πραγματική διδασκαλία των μαθητών (20,5 ώρες).

Ο εκ των συγγραφέων καθηγητής John Jerrim (Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του UCL), ανέφερε: «Είναι η πρώτη μελέτη στην προσπάθεια να παρακολουθήσουμε τις ώρες εργασίας των δασκάλων σε μια τόσο μεγάλη χρονική περίοδο» και συνέχισε αναφερόμενος στις πολλές δεσμεύσεις των κρατικών φορέων για τη μείωση του ωραρίου εργασίας, του φορτίου καθηκόντων που δεν είναι απαραίτητα, αλλά και την παρακολούθηση των σχετικών δεικτών. Τα δεδομένα, σύμφωνα με τον ίδιο, δείχνουν το μέγεθος της δυσκολίας της μείωσης των παραγόντων αυτών με την εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών, αλλά η επιθυμία είναι να παρακολουθούνται οι ώρες εργασίας των δασκάλων ώστε η επίδραση της κάθε πολιτικής να αξιολογείται το συντομότερο δυνατό.

Συμπληρώνει ο Jerrim: «Γενικά, απαιτούνται τολμηρότεροι σχεδιασμοί από τις κυβερνήσεις για να δείξουν ότι στέκονται με σοβαρότητα πάνω στο θέμα της μείωσης του ωραρίου εργασίας για τους δασκάλους και για να τους φέρουν σε ευθυγράμμιση με τις άλλες χώρες». Οι ερευνητές βασίστηκαν για την ανάλυσή τους σε δεδομένα από τέσσερις πηγές και αυτό τους επέτρεψε να συγκρίνουν το ωράριο εργασίας των δασκάλων της Αγγλίας με αυτό άλλων χωρών, καθώς και να διερευνήσουν αλλαγές στο ωράριο κατά την πάροδο του χρόνου. Μπόρεσαν επίσης να εξερευνήσουν πώς μεταβάλλεται το ωράριο εργασίας των δασκάλων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους και μέσα σε μια κανονική σχολική μέρα.

Η μελέτη υπογραμμίζει ότι οι τρέχουσες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται από την κυβέρνηση για να συλλεχθούν δεδομένα και οι ώρες εργασίας, δεν είναι τόσο αξιόπιστες, όσο θα μπορούσε να είναι και θα πρέπει να αναθεωρηθούν. Η έρευνα αυτή, σημειώνει ο Josh Hillman, προσθέτει στην κατανόησή μας για την κρίση, η οποία αναγνωρίστηκε από προηγούμενη έρευνα, επιβεβαιώνοντας ότι οι εκπαιδευτικοί εργάζονται έντονα πολλές ώρες. Αυτό ισχύει για πάνω από δύο δεκαετίες, παρά τις συνεχείς πολιτικές ανακοινώσεις κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Όπως ανέφερε ο Hillman, Διευθυντής Εκπαίδευσης στο Nuffield Foundation: «Όπως έδειξε προηγούμενη εργασία που χρηματοδοτήθηκε από το Nuffield, η αντιμετώπιση των ωρών εργασίας των δασκάλων είναι το κλειδί για την βελτίωση τόσο της ποιότητας της διδασκαλίας όσο και της παροχής της. Παίρνοντας μια ευρύτερη εικόνα της υγείας των δασκάλων κατά τα τελευταία 25 χρόνια, η επόμενη φάση του προγράμματος θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε ακόμα καλύτερα το εργατικό δυναμικό των δασκάλων».

Πηγή: University College London

Περισσότερα στη δημοσίευση: New evidence on teachers’ working hours in England. An empirical analysis of four datasets.

Egno Editorial

Το Editorial Team του egno. Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας.