Επιλεγμένα

Έρευνα επιστημόνων αποκαλύπτει πώς ο χρόνος [αλλά και ο τρόπος] επηρεάζει τη μάθηση

Από στις 3 Αυγούστου 2018

Συσχετισμοί μεταξύ ουδέτερων ερεθισμάτων και χρηματικών ανταμοιβών ισχυροποιήθηκαν μέσα σε εβδομάδες μάθησης, σύμφωνα με μελέτη σε ανθρώπους, η οποία δημοσιεύεται στο περιοδικό Journal of Neuroscience, που ερεύνησε τη μάθηση σε μια εκτεταμένη χρονική περίοδο. Η έρευνα μπορεί να έχει επιπτώσεις στη μελέτη του εθισμού, στον οποίο οι συσχετισμοί μεταξύ φαρμάκου και ανταμοιβής, που μαθαίνονται, αποκτήθηκαν βαθμιαία.

Κατά τις περασμένες λίγες δεκαετίες, η έρευνα στην περιοχή της νευροεπιστήμης φώτισε τους νευρωνικούς μηχανισμούς που υποστηρίζουν τη μάθηση από ανατροφοδότηση ανταμοιβής. Ωστόσο, ένα δυνητικά κρίσιμο χαρακτηριστικό που η έρευνα αυτή αγνοεί είναι η επίδραση του χρόνου εκμάθησης: Οι μελέτες για τη βασιζόμενη σε ανταμοιβή μάθηση στους ανθρώπους τυπικά περιλαμβάνουν περιόδους εκπαίδευσης διάρκειας λεπτών. Αυτό – η μικρή χρονική διάρκεια – περιορίζει την μετάφραση των αποτελεσμάτων αυτής της έρευνας στους ανθρώπους σε αντίθεση με έρευνες σε ζώα που περιλαμβάνουν εκμάθηση κατά τη διάρκεια ημερών ή εβδομάδων. Επιπροσθέτως, οι ταχείες ενέργειες μάθησης δεν είναι αντιπροσωπευτικές για να δείξουν πώς οι άνθρωποι αναπτύσσουν πραγματικά τις προτιμήσεις τους κατά τη διάρκεια του χρόνου.

Ο Elliott Wimmer, ερευνητής με ενδιαφέρον στο μάθηση και τη λήψη αποφάσεων, και οι συνάδελφοί του βρήκαν ότι άνδρες και γυναίκες διατήρησαν καλύτερα αυθόρμητες συσχετίσεις μεταξύ εικόνων τοπίων και χρηματικού κέρδους, όταν η εκμάθηση των συσχετισμών έγινε σε σύντομες περιόδους που κατανεμήθηκαν κατά τη διάρκεια εβδομάδων σε σύγκριση με μια μόνο, εικοσάλεπτη, περίοδο. Τα δεδομένα νευροαπεικόνισης των ερευνητών αποκαλύπτουν ότι η εκπαίδευση οδήγησε σε μεγαλύτερη εμπλοκή των σχετικών με τη μάθηση περιοχών του εγκεφάλου – με κάθε τύπο μάθησης να εμπλέκει διαφορετικά μέρη του εγκεφάλου. Τα αποτελέσματα αυτά παρέχουν ένα σημείο εκκίνησης για την εξερεύνηση του πώς οι συσχετισμοί που μαθαίνονται και που έχουν αρνητικές επιδράσεις στην υγιεινή και ευημερία του ανθρώπου, καθώς επιπροσθέτως, για το πώς θα μπορούσαν να αγνοηθούν.

Πηγή: Neuroscience News

Περισσότερα στη δημοσίευση: Reward learning over weeks versus minutes increases the neural representation of value in the human brain. Journal of Neuroscience.

Egno Editorial

Το Editorial Team του egno. Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας.