Επιλεγμένα

Οι έρευνες δείχνουν ότι για την επιτυχία στη ζωή απαιτείται κάτι περισσότερο από την ευφυΐα

Από στις 9 Νοεμβρίου 2018

Έρευνα που διεξήχθη στο Πανεπιστήμιο της Αδελαΐδας και στο Πανεπιστήμιο του Bristol έχει εξετάσει τη μακροχρόνια διαμορφωμένη αντίληψη-πεποίθηση ότι η επιτυχία σε σχολείο και καριέρα οφείλεται σε κάτι περισσότερο από την υψηλή ευφυΐα. Φαίνεται πως επίσης είναι σημαντικές και οι μη-γνωστικές δεξιότητες[1]. Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature Human Behaviour είναι η πρώτη που συστηματικά επανεξετάζει όλη την βιβλιο(αρθρο)γραφία για τις επιδράσεις των μη-γνωστικών δεξιοτήτων σε παιδιά ηλικίας μέχρι 12 ετών, σε μεταγενέστερα αποτελέσματα στη ζωή τους, όπως τα ακαδημαϊκά επιτεύγματα και οι γνωστικές και γλωσσικές τους δυνατότητες.

«Ερευνήθηκαν, από ψυχολόγους, οικονομολόγους και επιδημιολόγους, χαρακτηριστικά όπως η προσοχή, ο αυτοέλεγχος και η επιμονή στην παιδική ηλικία και ορισμένες [έρευνες] έχουν δείξει να επηρεάζουν τα αποτελέσματα στη μεταγενέστερη ζωή [των υποκειμένων των ερευνών]», αναφέρει ο Καθηγητής John Lynch της Σχολής Δημόσιας Υγείας, του Πανεπιστημίου της Αδελαΐδας και κύριος συγγραφέας της μελέτης. «Υπάρχει μια ευρεία γκάμα από υπάρχοντα στοιχεία που υποστηρίζουν το ρόλο των μη-γνωστικών δεξιοτήτων και τον τρόπο με τον οποίο αυτές επηρεάζουν την επιτυχία στη μεταγενέστερη ζωή, όμως απέχει από το να είναι συνεπής».

«Υπάρχουν στοιχεία από δημοσιευμένες μελέτες ότι μη-γνωστικές δεξιότητες συνδέονται με ακαδημαϊκά επιτεύγματα, ψυχοκοινωνικά και γνωστικά και γλωσσικά αποτελέσματα, όμως οι γνωστικές δεξιότητες είναι ακόμη σημαντικές», αναφέρει η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στην ίδια Σχολή, Lisa Smithers. Ένα από τα ισχυρότερα ευρήματα της συστηματικής ανασκόπησης των ερευνητών ήταν ότι η ποιότητα των στοιχείων σε αυτό το πεδίο είναι χαμηλότερη από την επιθυμητή. Από τις πάνω από 550 μελέτες που επελέγησαν, μόνο περίπου 40% κρίθηκε ότι είναι επαρκούς ποιότητας.

«Έτσι, ενώ οι παρεμβάσεις για να οικοδομηθούν μη-γνωστικές δεξιότητες μπορεί να είναι σημαντικές, ιδιαίτερα για τα παιδιά που μειονεκτούν, η υπάρχουσα βάση στοιχείων που υποστηρίζει το πεδίο αυτό επιτρέπει την περίπτωση για προκατειλημμένη δημοσίευση και χρειάζεται να έχουμε ευρύτερες μελέτες που είναι πιο αυστηρά σχεδιασμένες», αναφέρει ο Καθηγητής Lynch.

Πηγή: University of Adelaide

Περισσότερα στη δημοσίευση: A systematic review and meta-analysis of effects of early life non-cognitive skills on academic, psychosocial, cognitive and health outcomes. Nature Human Behaviour.

 

[1] Σημείωση egno.gr: Ως «μη γνωστικές δεξιότητες» εννοούνται οι «κοινωνικές» δεξιότητες, ορισμένα στοιχεία της προσωπικότητας, οι έμφυτες ικανότητες, καθώς και οι κοινωνικοσυναισθηματικές δεξιότητες ενός ατόμου. Σε γενικές γραμμές, οι μη γνωστικές δεξιότητες αντανακλούν τις σκέψεις, τα συναισθήματα και την συμπεριφορά και, κατά τον Bloom, περιλαμβάνουν στοιχεία που επηρεάζουν τη διαμόρφωση των καθημερινών επιλογών των ανθρώπων.

Ως «μη γνωστικές δεξιότητες» αναφέρονται χαρακτηριστικά, όπως οι δεξιότητες στη κριτική σκέψη, η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, οι κοινωνικές δεξιότητες, η επιμονή, η δημιουργικότητα και ο αυτο-έλεγχος. Αυτά τα χαρακτηριστικά επιτρέπουν στα άτομα να συμβάλλουν θετικά στην ποιότητα της κοινωνικής ζωής να επιτύχουν στο δημόσιο βίο, στους χώρους εργασίας, στην οικογενειακή ζωή και σε μια σειρά από άλλες κοινωνικές δράσεις και είναι συνδεδεμένα με την έννοια του «μορφωμένου» ανθρώπου.

Egno Editorial

Το Editorial Team του egno. Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας.