Επιλεγμένα

Θέλετε οι έφηβοι να ενδιαφερθούν για τα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες; Στοχεύστε στους γονείς τους!

Από στις 28 Αυγούστου 2019

Η αύξηση του αριθμού των σπουδαστών που ενδιαφέρονται για τις φυσικές επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά – αλλιώς γνωστά ως γνωστικά αντικείμενα STEM – θεωρείται ότι είναι ζωτικής σημασίας για την εθνική ανταγωνιστικότητα στην παγκόσμια οικονομία και για την ανάπτυξη ισχυρού εργατικού δυναμικού στον 21ου αιώνα. Όμως ο αγωγός που οδηγεί προς τις καριέρες στα STEM αρχίζει τη παρουσιάζει διαρροή από το λύκειο, όταν οι σπουδαστές επιλέγουν να μην πάρουν προχωρημένα μαθήματα στις φυσικές επιστήμες και τα μαθηματικά.

Ειδικοί στην έρευνα και την πολιτική εξέτασαν διάφορους τρόπους για να ενισχύσουν και να προωθήσουν την εκπαίδευση STEM, αλλά οι περισσότερες από τις προσπάθειες αυτές εστίασαν μέσα στους τέσσερις τοίχους μιας σχολικής αίθουσας. Η μελέτη που δημοσιεύεται στο Psychological Science, περιοδικό της Association for Psychological Science, πάει πέρα από τις τάξεις για να εξετάσει το μοναδικό ρόλο που μπορούν να παίξουν οι γονείς στην προώθηση των κινήτρων STEM των σπουδαστών.

«Η εστίασή μας για το πρόγραμμα αυτό ήταν διαφορετική από τις προηγούμενες εργασίες μας», αναφέρει η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης Judith Harackiewicz, του Πανεπιστημίου του Wisconsin. «Στα μαθήματα, προσπαθούμε να ενισχύσουμε το κίνητρο των μαθητών και την απόδοση σε αυτό το μάθημα, όμως με τις οικογένειες, ο στόχος μας είναι να προωθήσουμε επιλογές σχετικά με το ποια μαθήματα να πάρουν». Επειδή πολλά μαθήματα μαθηματικών και φυσικών επιστημών δεν είναι απαιτούμενα, ειδικά στα δυο τελευταία έτη του λυκείου, η εγγραφή του σπουδαστή ίσως να είναι ένα πιο θεμελιώδες ζήτημα από το κίνητρο του σπουδαστή.

Η Harackiewicz και οι συνάδελφοί της υπέθεσαν ότι οι γονείς θα μπορούσαν να παίξουν έναν καθοριστικό ρόλο βοηθώντας στην ενίσχυση της εγγραφής στα STEM. Οι ερευνητές αποφάσισαν να ελέγξουν την υπόθεση αυτή με μια παρέμβαση που ενέπλεκε 181 σπουδαστές λυκείου στις ΗΠΑ και τους γονείς τους που ήταν μέρος της διαχρονικής μελέτης των οικογενειών και της εργασίας στο Wisconsin. Η παρέμβαση περιελάμβανε τα τρία έτη των σπουδών στο λύκειο. Το διαχρονικό πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το National Science Foundation.

Τον Οκτώβριο της Α’ λυκείου, οι ερευνητές ταχυδρόμησαν σε ορισμένους γονείς ένα πολυτελές ενημερωτικό που παρείχε πληροφορίες σχετικά με τη σπουδαιότητα των μαθηματικών και των φυσικών επιστημών στην καθημερινή ζωή και για ποικίλες καριέρες. Τον Ιανουάριο, στην επόμενη τάξη, στη Β΄ λυκείου, ταχυδρόμησαν στους ίδιους γονείς άλλο ένα ενημερωτικό που τόνιζε γενικά τα ίδια θέματα και περιελάμβανε πληροφορίες για έναν εξειδικευμένο ιστότοπο, τον «Choices Ahead». Ο ιστότοπος παρουσίαζε συνδέσμους για πηγές σχετικές με τα πεδία STEM και τις καριέρες και περιελάμβανε συνεντεύξεις με σπουδαστές σχετικά με τη σημασία των μαθημάτων των μαθηματικών και των φυσικών επιστημών που πήραν στο λύκειο. Την άνοιξη του ίδιου έτους σπουδών, ζητήθηκε από τους γονείς να συμπληρώσουν ένα online ερωτηματολόγιο για να αξιολογήσουν τον ιστότοπο Choices Ahead, πράγμα που βοήθησε να σιγουρευτεί η ομάδα έρευνας ότι οι γονείς επισκέφτηκαν την ιστοσελίδα.

Οι γονείς στην ομάδα ελέγχου δεν παρέλαβαν κανένα από αυτό το υλικό. Το καλοκαίρι που ακολουθεί το τελευταίο έτος σπουδών, όλες οι οικογένειες – έφηβοι και γονείς – συμπλήρωσαν ένα τελικό ερωτηματολόγιο σχετικά με την αλληλεπίδρασή τους με τα ενημερωτικά και τον ιστότοπο και το κατά πόσο έγινε αντιληπτή η χρησιμότητα των μαθημάτων μαθηματικών και φυσικών επιστημών. Οι πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα STEM που πήραν οι σπουδαστές αποκτήθηκαν μέσω της αυτοαξιολόγησης και των βαθμολογιών του λυκείου.

Τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι η παρέμβαση είχε αξιοσημείωτη επίδραση ως προς τα μαθήματα που οι σπουδαστές εγγράφηκαν: σπουδαστές των οποίων οι γονείς έλαβαν όλο το υλικό ως μέρος της πειραματικής ομάδας πήραν περισσότερα μαθήματα φυσικών επιστημών και μαθηματικών στα τελευταία δυο χρόνια του λυκείου. Η επίδραση ισοδυναμεί με περίπου ένα επιπλέον εξάμηνο προχωρημένων μαθηματικών ή φυσικών επιστημών, που περιλαμβάνουν μαθήματα όπως άλγεβρα ΙΙ, τριγωνομετρία, εισαγωγή στο μαθηματικό λογισμό, μαθηματικό λογισμό, στατιστική, χημεία και φυσική.

Οι μητέρες στην ομάδα που έγινε παρέμβαση είδαν τα μαθήματα μαθηματικών και φυσικών επιστημών ως περισσότερο χρήσιμα από ότι οι μητέρες στην ομάδα ελέγχου. Και οι σπουδαστές με πατέρες στην ομάδα παρέμβασης είχαν περισσότερες συζητήσεις με τους γονείς τους σχετικά με τις επιλογές μαθημάτων, των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και τη σημαντικότητα των μαθηματικών και της επιστήμης κατά τη διάρκεια του τρίτου έτους σπουδών στο λύκειο. Αυτοί οι δυο παράγοντες – η ύπαρξη μητέρας που εκτιμά τα STEM και η ύπαρξη περισσοτέρων συζητήσεων σχετικά με τα STEM – φαίνεται να επιδρά στις αντιλήψεις των ίδιων των σπουδαστών για τη χρησιμότητα των μαθημάτων STEM.

Οι ερευνητές εξεπλάγησαν από το πόσο αποτελεσματική ήταν η περιορισμένη παρέμβασή τους. «Είναι γνωστό ότι τα παιδιά των περισσότερο μορφωμένων γονέων λαμβάνουν περισσότερα μαθήματα μαθηματικών και φυσικών επιστημών στο λύκειο. Το αποτέλεσμα της παρέμβασής μας ήταν το ίδιο ισχυρό όπως η επίδραση της εκπαίδευσης των γονέων», εξηγεί η Harackiewicz. Αυτά τα ευρήματα αποδεικνύουν ότι οι παρεμβάσεις στους γονείς θα μπορούσαν να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την ενίσχυση των εγγραφών στα μαθήματα STEM και θα μπορούσαν να βοηθήσουν να κλείσει το χάσμα στις εγγραφές σπουδαστών που προέρχονται από διαφορετικά μορφωτικά επίπεδα γονέων.

Όπως αναφέρει η Harackiewicz: « Η μελέτη δείχνει ότι είναι δυνατό να βοηθηθούν οι γονείς να βοηθήσουν τους εφήβους τους να κάνουν ακαδημαϊκές επιλογές που θα τους προετοιμάσουν για το μέλλον».

Πηγή: Association for Psychological Science

Περισσότερα στη δημοσίευση: Helping Parents to Motivate Adolescents in Mathematics and Science: An Experimental Test of a Utility-Value Intervention.

Egno Editorial

Το Editorial Team του egno. Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας.